19 sep. 2023 - 16:43:16 Publicatiedatum: 6 juli 2023

Nieuwe handreiking bij aanpak laaggeletterdheid voor gemeenten

Kwaliteit bij de aanpak van basisvaardigheden

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van laaggeletterdheid en het sturen op de kwaliteit ervan. De handreiking 'Kwaliteit bij de aanpak van basisvaardigheden' bevat informatie, instrumenten en voorbeelden om gemeenten te helpen bij het sturen op de kwaliteit van het non-formele aanbod rond basisvaardigheden.

Waarom deze handreiking? 

Gemeenten helpen inwoners die hun taal-, reken- of digitale vaardigheden willen verbeteren met passend aanbod. Maar hoe krijg je als gemeente meer grip op de kwaliteit van dat aanbod? En hoe voer je met de betrokken organisaties het gesprek hierover?  De handreiking ‘Kwaliteit bij de aanpak van basisvaardigheid’ richt zich specifiek op het non-formele aanbod voor basisvaardigheden, dat tot de verantwoordelijkheid van gemeenten behoort.

Voor wie is deze handreiking bedoeld?

De handreiking is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijk beleid voor volwasseneneducatie en de bredere aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast bevat de handreiking ook interessante inzichten voor aanbieders, sociale partners, werkgevers en andere partijen die een rol spelen in de aanpak van laaggeletterdheid.

De nieuwe versie 

ITTA UvA heeft de Handreiking samen met Berenschot ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW. De nieuwe versie van de Handreiding is begin 2023 afgerond en nu beschikbaar. Bekijk hem hier. Hij is ook te vinden op de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden