26 apr. 2024 - 12:15:08 Publicatiedatum: 23 april 2024

Onderzoek: Een gezinsperspectief op financiële geletterdheid

Het Expertisepunt Basisvaardigheden honoreert ons onderzoek voor 2024

Gebaseerd op actualiteiten, urgente kwesties en vraagstukken uit de praktijk coördineert het Expertisepunt Basisvaardigheden (EB) een landelijke onderzoeksagenda rondom basisvaardigheden. Het EB heeft vijf onderzoeken gehonoreerd voor 2024 onder het centrale thema ‘Meedoen in de samenleving’, waaronder het onderzoek van het ITTA: Een gezinsperspectief op financiële geletterdheid. 

Aanleiding

Uit onderzoek weten we dat kinderen die met ouders praten over geldkeuzes beter met hun geld kunnen omgaan. Meer dan de helft van de mensen die geldproblemen hebben (onder wie mensen met kinderen), hebben moeite met lezen en schrijven, digitale vaardigheden of rekenen. Voor ouders met moeite met basisvaardigheden kan het lastig zijn om hun kinderen te laten zien hoe je op een goede manier met geld omgaat.  

Methode

Er zijn voor volwassenen en kinderen al websites en programma’s over omgaan met geld. Maar er zijn geen programma’s waarbij ouders leren om hun kinderen te helpen met geldzaken. Dit onderzoek bekijkt of ouders dit belangrijk vinden en op welke manier ze dit zouden willen leren. Dit wordt gedaan door:

  • Te zoeken naar bestaande kennis en materialen rondom de financiële socialisatie van kinderen.
  • Gespreksarena's te organiseren met ouders en met professionals die financiële cursussen geven. Bij een gespreksarena worden kennis en ervaringen gedeeld en wordt nagedacht over oplossingen.

Ontwerpprincipes & handreiking voor professionals

Het onderzoek resulteert in ontwerpprincipes waar een interventie aan moet voldoen om ouders, die moeite hebben met één of meerdere basisvaardigheden, effectief te inspireren en stimuleren om thuis het gesprek rondom omgaan met geld op gang te brengen met hun kinderen. Ook wordt een handreiking gemaakt voor uitvoerende professionals, met hierin de ontwerpprincipes en praktische tips over de manier waarop zij ouders kunnen ondersteunen om thuis over geld te praten.

Masterclass & rapport

De onderzoekers organiseren een masterclass voor uitvoerend professionals van financiële programma’s waarin ze de ontwerpprincipes en de handreiking presenteren. De bevindingen van het onderzoek worden tot slot verwerkt in een rapport.

Informatie & contact

Manouk van den Brink, adviseur bij ITTA startte dit project samen met lector Aisa Amagir van de HvA. 

Voor meer informatie stuur een bericht naar: manouk.vandenbrink@itta.uva.nl.