13 apr. 2023 - 13:35:15 Publicatiedatum: 13 april 2023

Onderzoek: Van de werkvloer naar het leven

Het Expertisepunt Basisvaardigheden (EB) honoreert ons onderzoek voor 2023 onder het thema 'basisvaardigheden en de werkvloer'

Het Expertisepunt Basisvaardigheden (EB) coördineert een landelijke onderzoeksagenda rondom basisvaardigheden. Het EB heeft vier onderzoeken gehonoreerd waaronder het onderzoek van het ITTA, Van de Werkvloer naar het Leven. Wij mogen het onderzoek in 2023 gaan uitvoeren.

Doel van het onderzoek

De rol van werkgevers is belangrijk in het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid bij hun werknemers. Het onderzoek heeft als doel om te achterhalen hoe aandacht voor basisvaardigheden op de werkvloer impact kan maken op het leven van de werknemer, op het werk en in de privésfeer, op functioneel niveau en op welbevinden.

Verschillende richtingen

In het onderzoek kijkt het ITTA naar de verschillende richtingen die elkaar beïnvloeden: hoe de werkgever (via aandacht voor basisvaardigheden) bijdraagt aan oplossen van problemen en welbevinden op diverse leefdomeinen in het dagelijks leven, maar ook hoe problemen in die leefdomeinen invloed hebben op duurzame arbeidsinpassing en ontwikkeling op de werkvloer.

Elementen identificeren met de meeste impact

Het onderzoek wil identificeren welke werkzame elementen (rond bewustwording, herkenning, toegankelijke communicatie en (taal)scholing) hierbij de meeste impact hebben, welke rol de werkgever kan innemen, en hoe die versterkt kunnen worden zodat werkgevers hun werknemers beter kunnen ondersteunen.

Doelgroep

Het onderzoek richt zich op werkgevers in Amsterdam (Amsterdams Taalakkoord) en Groningen (Werkfitprogramma Groningen) en werknemers met beperkte basisvaardigheden op het gebied van taalvaardigheid en geletterdheid. Naast een onderzoeksrapportage zullen vanuit het onderzoek producten ontwikkeld worden waarmee werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek kunnen om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van de werknemers zelf.

Meer informatie vindt u hier.

Contact: Bregje Kaars Sijpesteijn