23 mei 2023 - 14:39:34 Publicatiedatum: 11 mei 2023

Twee artikelen van ITTA op Oefenen.nl

In maart 2023 verschenen twee artikelen van ITTA op de Kennisbank van Oefenen.nl. Petra Popma en Liesbeth van der Meij schreven het stuk getiteld  ‘Mondelinge vaardigheden in de NT1-les’ waarin zij laten zien dat het zinvol is om hier tijd en aandacht aan te besteden. 

In ‘Integrale aandacht voor taal en digitale vaardigheden met TaalKlik’, een artikel uit de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden & faciliteren, gaat Bart Siekman in op de conclusies van het onderzoek naar het werken met TaalKlik.

‘Mondelinge vaardigheden in de NT1-les’

Vaak stellen NT1-leerders de vraag om beter mailtjes te leren schrijven of een formulier in te vullen. Ze stellen niet de vraag om beter te leren spreken, terwijl dat hen juist zoveel oplevert. NT1-leerders zijn niet direct gefocust op het versterken van hun mondelinge taalvaardigheden. Dat het wel zinvol is om hier tijd en aandacht aan te besteden lees je in dit artikel.

Lees het artikel hier verder: Mondelinge vaardigheden in de NT1-les 

Integrale aandacht voor taal en digitale vaardigheden met TaalKlik: Conclusies van het onderzoek naar het werken met TaalKlik

Welke vaardigheden heb je als docent nodig om deelnemers te begeleiden bij de methodiek TaalKlik? Hoe moet je je voorbereiden als je TaalKlik inzet bij het programma Klik & Tik. De basis? En hoe geef je bij de begeleiding aandacht aan zowel taal als digitale vaardigheden waardoor deelnemers hun leerdoel halen?

In deze bijdrage gaat Bart Siekman in op geïntegreerd werken aan taal en digitale vaardigheden in de volwasseneneducatie, waarbij TaalKlik (ontwikkeld door ITTA UvA en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl) centraal staat.

Lees het artikel hier verder: Integrale aandacht voor taal en digitale vaardigheden met TaalKlik 

Zie ook: Taaklik op de website van Oefenen.nl