Ons profiel

ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal en zet zich in voor goed taalonderwijs voor iedereen. Taalonderwijs is een belangrijke sleutel tot ontwikkeling op sociaal, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Met onze ervaring en kennis over taalontwikkeling en taalonderwijs willen wij iedereen die sleutel geven: jong én oud, praktisch én theoretisch opgeleiden, Nederlandstaligen en anderstaligen.

Onze missie

Taalonderwijs is een belangrijke sleutel tot ontwikkeling op sociaal, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Met onze ervaring en kennis over taalontwikkeling en taalonderwijs willen wij iedereen die sleutel geven: jong én oud, praktisch én theoretisch opgeleiden, Nederlandstaligen en anderstaligen.

Onze visie

Praktijkgericht

Wij staan voor een samenleving waarin taalonderwijs en de dagelijkse praktijk samengaan. Hierbij gaan wij uit van de overtuiging dat je taal sneller en effectiever ontwikkelt wanneer dit gebeurt in een betekenisvolle en uitdagende omgeving, waarin sprake is van ondersteuning en motivering. Dit doen wij op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en onze grote ervaring in de praktijk. Vanuit deze visie voeren wij scholings- en taalbeleidstrajecten uit bij diverse docententeams, doen we (wetenschappelijk) onderzoek, verzorgen wij coaching en advisering en ontwikkelen wij lesmaterialen.

Innovatief

Kenmerkend voor het ITTA is dat we verder kijken dan wat er al is. De wereld verandert immers razendsnel en dus ook de omgeving waarin mensen hun taal leren. Dat gegeven inspireert ons om onze dienstverlening te vernieuwen en producten te ontwikkelen waarmee taalonderwijs en praktijk elkaar ook in de toekomst kunnen versterken. Zo zorgen we ervoor dat iedereen die taalsleutel in handen krijgt én houdt.

Certificering

Het ITTA is ISO-gecertificeerd (9001:2015).