Handreiking laaggeletterdheid voor werkgevers

Auteur:

Bregje Kaars Sijpesteijn


Publicatiedatum: 2021

Werkgevers komen laaggeletterdheid bij diverse groepen tegen: bijvoorbeeld bij werknemers, klanten of patiënten. Maar veelal stuiten werkgevers op de vraag: Wat kan ik doen? Wil je iets met taalscholing voor je medewerkers doen, of is het zinvoller om aan eenvoudige intere en externe communicatie te werken? En als je de keuze gemaakt hebt, hoe ga je dan verder? Hiervoor ontwikkelde de gemeente Amsterdam met ITTA een interactieve handreiking.

Drie pijlers

Kennisinstituut voor taalontwikkeling ITTA en de gemeente Amsterdam ontwikkelden een interactieve handreiking waarin drie pijlers centraal staan: bewustwording, communicatie en taalscholing. Aan de hand van een stappenplan kunnen werkgevers gericht werken aan de vragen die in de organisatie spelen. Per stap worden tips, aandachtspunten en voorbeelden uit de praktijk gegeven en wordt doorverwezen naar interessante trainingen en subsidies.

Amsterdams Taalakkoord

Deze handreiking komt voort uit het Amsterdams Taalakkoord. Dit is een convenant van de gemeente Amsterdam met 65 bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio Amsterdam om de aanpak laaggeletterdheid te verbeteren.

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? Kijk dan op www.amsterdam.nl/taalakkoord of mail naar taalakkoord@amsterdam.nl
Wil je meer weten over de handreiking? Neem dan contact op met Bregje Kaars Sijpesteijn van het ITTA of Mark Schol van het Amsterdams Taalakkoord.