Integrale aandacht voor taal en digitale vaardigheden met TaalKlik

Conclusies van het onderzoek naar het werken met TaalKlik

Auteur:

Bart Siekman


Publicatiedatum: 2023
Type publicatie: Literatuur

Welke vaardigheden heb je als docent nodig om deelnemers te begeleiden bij de methodiek TaalKlik? Hoe moet je je voorbereiden als je TaalKlik inzet bij het programma Klik & Tik. De basis? En hoe geef je bij de begeleiding aandacht aan zowel taal als digitale vaardigheden waardoor deelnemers hun leerdoel halen? In Integrale aandacht voor taal en digitale vaardigheden met TaalKlik, een artikel uit de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden & faciliteren, gaat Bart Siekman in op de conclusies van het onderzoek naar het werken met TaalKlik.

Hoe werk je integraal aan basisvaardigheden in de volwasseneneducatie? De methodiek TaalKlik geeft daar (deels) een antwoord op: taalbewust digitale vaardigheden verwerven, mét veel aandacht voor de functionele leervraag van cursisten, transfer naar de thuissituatie en een coachende begeleiding van de vrijwilligers en docenten. TaalKlik werd in 2022 ontwikkeld door Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en ITTA UvA Kennisinstituut voor taalontwikkeling in een Tel mee met Taal experiment. De methodiek werd toegepast op Klik & Tik. De Basis, een van de bekendste programma's op oefenen.nl om vertrouwd te raken met veelvoorkomende digitale handelingen.

Lees het artikel hier verder: Integrale aandacht voor taal en digitale vaardigheden met TaalKlik 

Zie ook: Taaklik op de website van Oefenen.nl