Onderzoek

Welke factoren spelen een rol in het stimuleren van laagtaalvaardige ouders om hun kinderen (blijvend) te laten deelnemen aan taalstimulerende activiteiten?

Auteur:

Elwine Halewijn en Yael Latuny


Publicatiedatum: 2023
Type publicatie: Literatuur

Taalontwikkeling van jonge kinderen (0-4 jaar) is van grote invloed op de lees- en schrijvaardigheid. Ouders spelen een cruciale rol in de taalontwikkeling van hun kinderen, maar de mogelijkheden voor taalontwikkeling zijn niet gelijk verdeeld over de verschillende gezinnen. Om kinderen in taalarme thuisomgevingen gelijke kansen te bieden, kan extra ondersteuning helpen. Dit onderzoek wil inzichten en instrumenten aanreiken om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ouders, voor wie het bieden van een taalrijke omgeving minder vanzelfsprekend is, gestimuleerd worden om hun kinderen naar taalstimulerende activiteiten te brengen.

Doelgroep 

Ouders van kinderen jonger dan vier jaar, inclusief zwangerschap, die beperkte basisvaardigheden hebben, een lage sociaaleconomische status, weinig inkomen en/of in aanhoudende armoede leven.

Doel 

Onderzoeken welke methodes het meest effectief zijn om deze ouders te informeren over dergelijke taalactiviteiten en hen te stimuleren hun kinderen hieraan deel te laten nemen.

Het belang van het onderzoek

Dit onderzoek kan bijdragen aan het verbeteren van de kansen van kinderen uit laaggeletterde gezinnen. Het kan ouders helpen om de vaardigheden en het zelfvertrouwen te ontwikkelen om hun kinderen te ondersteunen en hun kinderen te stimuleren blijvend deel te nemen aan taalactiviteiten. Dit kan op zijn beurt bij de kinderen leiden tot betere prestaties op school en meer succes later in het leven.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek helpen ons om beter te weten wat werkt in de aanpak van laaggeletterheid en wat daarvoor nodig is. In het rapport is een aantal aanbevelingen opgenomen, zowel voor de dagelijkse praktijk van de professional die werkt met laaggeletterde ouders, als voor vervolgonderzoek. 


Lees het hele onderzoek hier.