Rapport Van de werkvloer naar het leven

In opdracht van Expertisepunt Basisvaardigheden (2023)

Auteur:

Bregje Kaars Sijpesteijn


Publicatiedatum: 2023

Het ITTA heeft in 2023 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar wat werknemers met beperkte basisvaardigheden nodig hebben om duurzaam aan het werk te blijven, zich te kunnen ontwikkelen en mee te kunnen doen in de samenleving – en hoe de werkgever daaraan kan bijdragen. 
Het onderzoek heeft twee publicaties opgeleverd: een onderzoeksrapportage en handvatten met adviezen voor werkgevers.

Introductie

In het onderzoek is gekeken hoe verschillende richtingen elkaar beïnvloeden: hoe de werkgever (via aandacht voor basisvaardigheden) bijdraagt aan oplossen van problemen en welbevinden op diverse leefdomeinen in het dagelijks leven, maar ook hoe problemen in die leefdomeinen invloed hebben op duurzame arbeidsinpassing en ontwikkeling op de werkvloer. 

Het onderzoek richtte zich op werkgevers in Amsterdam (Amsterdams Taalakkoord) en Groningen (Werkfitprogramma Groningen) en werknemers met beperkte basisvaardigheden op het gebied van taalvaardigheid en geletterdheid.

Twee beïnvloedingsrichtingen

Via interviews met werkgevers en werknemers zijn verschillende werkzame elementen geïdentificeerd. Deze zijn uit te splitsen in twee belangrijke beïnvloedingsrichtingen:

  1. Een gebrek aan basisvaardigheden kan invloed hebben op het privéleven van de werknemer, en dat blijkt weer invloed te hebben op hoe de werknemer functioneert.
  2. Oog hebben voor wat er in het leven van de werknemer speelt, lijkt een belangrijke factor in het mogelijk maken van duurzame arbeidsparticipatie van werknemers met beperkte basisvaardigheden en is misschien wel voorwaardelijk aan het kunnen ontwikkelen van basisvaardigheden.

Adviezen voor werkgevers - Handvatten

In het onderzoek zijn werkzame elementen geidentificeerd en adviezen geformuleerd over hoe werkgevers hun werknemers beter kunnen ondersteunen.Vanuit het onderzoek zijn vier adviezen geformuleerd rondom de geïdentificeerde werkzame elementen:

  1. Heb oog voor wat er in het leven van de medewerker speelt.
  2. Zorg voor begeleiding en verbinding op het werk.
  3. Zet in op ontwikkeling.
  4. Bied ondersteuning waar nodig en heb oog voor basisvaardigheden.

Rondom deze adviezen is vervolgens in co-creatie met werkgevers een document met handvatten voor werkgevers ontwikkeld. De handvatten bevatten scans met vragen over wat je doet en wat je weet, wat je ziet en tips, gespreksleidraden met tips en suggesties voor een open gesprek met de medewerker en een netwerkkaart met tips om je eigen netwerk als je wilt doorverwijzen.

Enkele reacties van werkgevers:

Vervolgproject

In het vervolgproject (eerste helft 2024) maken we een tutorial bij de Handvatten en ontwikkelen we de handvatten door tot een laagdrempelig begeleidingsinstrument voor de werkvloer zelf. 

Meer informatie:

Bregje Kaars Sijpesteijn, ITTA UvA