Taalschakel Nederlands Grond- , Weg- en Waterbouw

Materiaal voor de vakopleidingen Straatmaken en GWW

Auteur:

Cecile den Herder


Publicatiedatum: 1992
Type publicatie: Archief

Dit materiaal werd destijds ontwikkeld voor de opleidingen op KSB-niveau 2.

Er wordt aandacht besteed aan de luistervaardigheid en communicatieve vaardigheid die nodig is in de opleiding en op de werkvloer aan de hand van authentieke audio-opnamen. Met behulp van teksten van opleiding en werkvloer wordt gewerkt aan woordenschatuitbreiding en lees- en studievaardigheid.

Het materiaal bestaat uit vijf inhoudelijke thema's, zoals 'gereedschappen', 'veiligheid' en vijf thema's rondom taalhandelingen, zoals 'verduidelijking vragen' en 'waarschuwen'. Het materiaal is voor een groot deel zelfinstruerend, maar met name in het onderdeel communicatieve vaardigheden zijn veel opdrachten voor groepsgewijs onderwijs opgenomen. Er is een audiocassette, een uitgebreide docentenhandleiding en een intaketoets beschikbaar. Het lesmateriaal beslaat ongeveer 200 lesuren op NT2-niveau A2/1F.

Het materiaal is niet meer verkrijgbaar.

Uitgever:
Stichting Beroepsopleidingen Grond- Weg- en Waterbouw