Vrijwilligers bij NT1 in de volwasseneneducatie

Een handreiking voor effectieve inzet van vrijwilligers

Auteur:

Marlies Elderenbosch, Ina de Hollander


Publicatiedatum: 2019

In welke rollen komen vrijwilligers het meeste tot hun recht? Wat zijn dan hun taken en welke competenties hebben ze daarvoor nodig? Vrijwilligersmodel NT1 bevat een beschrijving van rollen en taken van vrijwilligers in NT1-trajecten en de manier waarop vrijwilligers en docenten daarin samenwerken.

Vrijwilligers in de educatie van moedertaalsprekers

De laatste jaren zien we binnen de non-formele maar ook de formele volwasseneneducatie een toenemende inzet van vrijwilligers. Niet alleen bij trajecten voor migranten, maar ook bij ondersteuningsaanbod basisvaardigheden dat zich vooral richt op moedertaalsprekers.

Handige documenten voor stakeholders volwasseneneducatie

Steunpunt Basisvaardigheden

Deze publicaties komen voort uit een opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden in 2018, waarbij voortgeborduurd is op het Erasmus+ project VIME.