Zelfstandig leren leren

Wat ervaren de leerders?

Auteur:

Kaatje Daalderop en Elwine Halewijn


Publicatiedatum: 2018
Type publicatie: Literatuur

Is het mogelijk om volwassenenonderwijs zo in te richten dat deelnemers niet alleen hun vaardigheden verbeteren, maar ook leren hoe ze die vaardigheden zelf op peil kunnen houden en liefst nog kunnen uitbreiden, ook na afloop van de cursus? Zouden we de focus niet moeten verleggen van het leren van taal en andere basisvaardigheden naar het zelfstandig, autonoom, leren leren?
 

Deze vraag vormde het startpunt van het Europese project ALL-SR en is verder uitgewerkt in het Tel mee met taal-project DOEN?! met betrekking tot de digitale vaardigheden en de digitale overheid. In dit artikel vindt u een verslag van de onderzoekers in Nederland.

Tijdschrift LES nr. 205 - Wat ervaren de leerders? 

Meer lezen?