EP-scan: Bevorderen van een sterk educatief thuismilieu

Ouders steunen thuis de ontwikkeling en schoolloopbaan van hun kind door een rijk educatief thuismilieu te bieden. Ze doen educatieve activiteiten met het kind in de eigen taal of het Nederlands, zoals voorlezen, samen lezen, praten over van alles en nog wat, samen tv kijken, naar de bibliotheek gaan, spelletjes doen, praten over school, helpen en stimuleren bij huiswerk.
Het gaat hier vooral om de interactie tussen ouder en kind die ontwikkelend en stimulerend is.
Door ouders hierbij op weg te helpen ondersteunen zij niet alleen hun kind. Het helpt ouders ook een positieve houding te ontwikkelen tegenover school en de rol die zij kunnen spelen bij het schoolsucces van hun kind. Met name ouders die laagtaalvaardig of laaggeletterd zijn kunnen hierbij een steuntje in de rug gebruiken.

U kunt per vraag meerdere antwoorden aanvinken.

Vraag 1: Hoe ziet u de taakverdeling voor het tot stand brengen van een sterk educatief thuismilieu?
Vraag 2: In welke mate heeft u zicht op wat ouders thuis aan activiteiten doen en hoe zij hun kinderen ondersteunen bij het leren?
Vraag 3: Hoe weten ouders wat uw visie is met betrekking tot een gewenst educatief thuismilieu?
Vraag 4: Op welke manier heeft u met ouders contact over het leren en de ontwikkeling van hun kind?

Vraag 5: Welke adviezen geeft u aan ouders als het gaat over de opvoeding van hun kind?

Vraag 6: Hoe geeft u informatie over wat ouders thuis kunnen doen met hun kinderen?
Vraag 7: Wat organiseert u om ouders te ondersteunen bij het leren en de ontwikkeling van hun kind?

Vraag 8: Hoe weten ouders hoe zij kunnen omgaan met begeleiding van huiswerk?