EP-scan: Deskundige professionals

De professional heeft vanuit zijn/haar functie de taak om een brug te slaan naar het gezin; ouder(s) en kind. Dit doet hij/zij door een open houding en benadering waarbij niet in vooroordelen of veroordelen wordt gedacht. De professional kan invulling geven aan zijn partnerrol door een positieve instelling en houding die uitgaat van de welwillendheid en mogelijkheden van ouders. Ook vaardigheden voor het voeren van moeilijke gesprekken en het omgaan met een diversiteit aan ouders zijn voor professionals van belang, met name in de grootstedelijke context.

U kunt per vraag meerdere antwoorden aanvinken.

Vraag 1: Wat is uw visie m.b.t. de deskundigheid van de medewerkers in uw organisatie als het gaat om contact met en ondersteuning van ouders?
Vraag 2: Hoe staat u tegenover deskundigheidsbevordering van medewerkers als het gaat om contact met en ondersteuning van ouders?
Vraag 3: Welke competenties verwacht u van medewerkers om educatief partnerschap te bevorderen?

Vraag 4: Wat is de deskundigheid binnen het team met betrekking tot educatief partnerschap?
Vraag 5: Hoe brengt u de behoefte van medewerkers m.b.t. het contact met en de ondersteuning van ouders in kaart?
Vraag 6: Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat medewerkers deskundig zijn in het aansluiten bij het taalniveau van de ouders?

Vraag 7: Hoe wordt er aan deskundigheidsbevordering gewerkt als het gaat om het contact met en de ondersteuning van ouders?

Vraag 8: Welke momenten laat u medewerkers aangrijpen om in gesprek te gaan met ouders?