EP-scan: Formele ouderparticipatie mogelijk maken voor alle ouders

De ideeën van ouders krijgen veelal een plek binnen school door middel van formele activiteiten zoals een medezeggenschapsraad en/of ouderraad. Als deze activiteiten laagdrempelig zijn, kan de stem van alle ouders gehoord worden en klinkt de diversiteit van de school ook door in formele activiteiten. Op die manier wordt de afstand tussen school en ouders die een grotere afstand tot de school van hun kind ervaren verkleind.

U kunt per vraag meerdere antwoorden aanvinken.

Vraag 1: Hoe kijkt uw organisatie aan tegen ouderparticipatie via formele participatie (deelname aan Ouderraad/MR ?
Vraag 2: Welke ouders komen in uw ogen in aanmerking voor deelname aan formeel partnerschap?
Vraag 3: Wat is het doel van ouderparticipatie via formeel partnerschap?
Vraag 4: Welke invulling geeft uw organisatie aan ouderparticipatie?
Vraag 5: Wat doet u om ouders te benaderen voor formeel partnerschap?

Vraag 6: Herkent u een van de volgende knelpunten bij het betrekken van ouders bij formeel partnerschap?
Vraag 7: Welke acties onderneemt uw organisatie om formele participatie van anderstalige/laagtaalvaardige ouders te bevorderen?