Teamtraining Praktijkgericht Taalleren

Werken aan je vaardigheden op lesniveau

Praktijkgericht taal leren. Het lijkt zo makkelijk. Elke NT2-docent heeft er wel een idee bij, maar doe je het ook zoals je zou willen?

Wat kun je in je dagelijkse lessen doen om praktijkgericht taal leren tot een succes te maken?
De training Praktijkgericht Taalleren helpt je om je kennis om te zetten in vaardigheden. Je krijgt handvatten en praktische suggesties, onderneemt acties, reflecteert met een maatje en werkt toe naar een opbrengst die bij jou past.
Deze training is bij uitstek geschikt voor docententeams.

Doel:

In deze training leer je:

 • vanuit je lesopzet beter aansluiten op de praktijk
 • geschikte praktijkopdrachten formuleren
 • praktijkopdrachten voorbereiden, en hier doelgericht en efficiënt op terugkijken
 • beter aansluiten op individuele doelen
 • cursisten activeren en eigen acties stimuleren.
Inhoud:

De training bestaat uit twee inhoudelijke bijeenkomsten en een afsluitende bijeenkomst.
In de inhoudelijke bijeenkomsten staan steeds twee onderwerpen centraal, waarna je een keuze maakt voor acties voor je eigen lespraktijk.
In overleg met de opdrachtgever en via de intake worden de centrale onderwerpen per bijeenkomst bepaald.

1. Startbijeenkomst. Van de les naar de praktijk

Opfrissen en aanvullen van de reeds aanwezige kennis over praktijkgericht leren.

Verdieping op twee onderwerpen rond het werken met praktijkopdrachten

 • Hoe kun je in je lesopbouw beter toewerken naar de praktijk?
 • Hoe kun je bij en vanuit je lesmateriaal geschikte praktijkopdrachten formuleren?
 • Hoe maak je praktijkopdrachten passend bij individuele doelen en leerstijl?
 • Werkvormen: Hoe bereid je praktijkopdrachten voor? Hoe bespreek je praktijkopdrachten en ervaringen eficient en doelgericht na?

Opstellen plan voor de eigen lespraktijk en afspraken voor intervisie in duo. De trainer voorziet de uitgevoerde praktijkacties van aanvullende feedback

2. Verdiepingsbijeenkomst. Aansluiten op individuele doelen

Terugkijken op praktijkacties

Verdieping op twee onderwerpen rond het aansluiten op individuele doelen

 • Hoe kun je aansluiten vanuit de leergang aansluiten op individuele doelen?
 • Hoe kun je authentiek materiaal in je les inpassen, en daarbij eigen acties stimuleren?
 • Hoe activeer je je cursisten bij groepsactiviteiten zoals gastsprekers, excursies en activiteiten?
 • Werkvormen voor de voorbereiding, uitvoering en nabespreking van gezamenlijke activiteiten
 • Hoe werk je samen met praktijkplek (stage etc)?

Opstellen plan voor de eigen lespraktijk en afspraken voor intervisie in duo. De trainer voorziet de uitgevoerde praktijkacties van aanvullende feedback.

3. Afsluitende bijeenkomst. Delen van opbrengsten en openstaande leervragen
De afsluitende bijeenkomst bestaat uit uitwisseling, reflectie en presentatie van opbrengsten, plus aandacht voor openstaande leerwensen.

Bij volledige deelname en uitgevoerde opdrachten ontvang je een bewijs van deelname.

Deelnemers:

In-company: minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers

Voor individuele deelname: geef je interesse door via info@itta.uva.nl.

Tijdsinvestering:

Voorbereiding via intake, inlezen en formuleren leerdoelen
Drie bijeenkomsten van 3 uur
Toepassen van acties in je eigen lespraktijk en reflectie hierop in duo/trio

Totaal 18 uur

Datum:

In-company: op aanvraag

Open inschrijving: geef je interesse door via info@itta.uva.nl

Locatie:

Deze scholing is bij uitstek geschikt voor teams van docenten (in-company), waarbij ook aandacht is voor de organisatie en randvoorwaarden.

Open inschrijving: Amsterdam of Amersfoort, eventueel deels online.

Contactpersoon:

Bregje Kaars Sijpesteijn

bregje.kaarssijpesteijn@itta.uva.nl

06-54936312 of 020 246 6166 (secr)

Kosten:

Prijs incompany: op aanvraag

PE

PE-punten: 18 uur

Zodra de data bekend zijn, wordt de training op de PE-pagina van BOW geplaatst.

PE-categorie

Geaccrediteerde punten

Scholing NT2 algemeen

4

Scholing NT2 culturele aspecten

2

Scholing NT2 vakinhoudelijk professionalisering taal en didactiek

12

PE-punten:   

Wijze van toetsing: deelname, uitvoering praktijkopdrachten en eindpresentatie

Aantal contacturen                                                             9

Aantal uren literatuurstudie en praktijkopdrachten   9

Netto studiebelasting                                                         18

Referenties

Praktijkgericht NT2-onderwijs is core business van het ITTA. Bregje Kaars Sijpesteijn heeft hierin ruime ervaring, in inburgering, participatietrajecten, Nederlands op de Werkvloer en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Neem contact op voor referenties.