Teamtraining Praktijkgericht Taalleren en activerende werkvormen

Werken aan je vaardigheden op lesniveau

Praktijkgericht taal leren. Het lijkt zo makkelijk. Elke NT2-docent heeft er wel een idee bij, maar doe je het ook zoals je zou willen?

Wat kun je in je dagelijkse lessen doen om praktijkgericht taal leren tot een succes te maken?
De training Praktijkgericht Taalleren helpt je om je kennis om te zetten in vaardigheden. Je krijgt handvatten en praktische suggesties, onderneemt acties, reflecteert met een maatje en werkt toe naar een opbrengst die bij jou past.
Deze training is bij uitstek geschikt voor docententeams.

Doel:

In deze training leer je:

 • vanuit je lesopzet beter aansluiten op de praktijk
 • geschikte praktijkopdrachten formuleren
 • praktijkopdrachten voorbereiden, en hier doelgericht en efficiënt op terugkijken
 • beter aansluiten op individuele doelen
 • cursisten activeren en eigen acties stimuleren.
Inhoud:

De training bestaat uit twee inhoudelijke bijeenkomsten en een afsluitende bijeenkomst.
In de inhoudelijke bijeenkomsten staan steeds twee onderwerpen centraal, waarna je een keuze maakt voor acties voor je eigen lespraktijk.
In overleg met de opdrachtgever en via de intake worden de centrale onderwerpen per bijeenkomst bepaald.

1. Startbijeenkomst. Praktijkgericht leren in de les

 • Opfrissen en aanvullen van de reeds aanwezige kennis over praktijkgericht leren.
 • Verdieping op twee onderwerpen rond praktijkgericht leren in de les, om de praktijk naar de les binnen te halen, door aan te sluiten op de actualiteit, inzet van authentiek materiaal of aansluiten op eigen doelen, vanuit de bestaande leergang.
 • Opstellen plan voor de eigen lespraktijk en afspraken voor intervisie in duo. De trainer voorziet de uitgevoerde praktijkacties van aanvullende feedback

2. Verdiepingsbijeenkomst. Praktijkgericht leren buiten de les

 • Terugkijken op praktijkacties
 • Verdieping op twee onderwerpen rondom praktijkgericht leren buiten de les, vanuit praktijkopdrachten, de aanpak in de les daarbij en de samenwerking met de praktijkplek.
 • Opstellen plan voor de eigen lespraktijk en afspraken voor intervisie in duo. De trainer voorziet de uitgevoerde praktijkacties van aanvullende feedback.

3. Afsluitende bijeenkomst. Delen van opbrengsten en openstaande leervragen

 • De afsluitende bijeenkomst bestaat uit uitwisseling, reflectie en presentatie van opbrengsten, plus aandacht voor openstaande leerwensen.

Bij volledige deelname en uitgevoerde opdrachten ontvang je een bewijs van deelname.

Deelnemers:

In-company: minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers

Voor individuele deelname: geef je interesse door via info@itta.uva.nl.

Tijdsinvestering:

Voorbereiding via intake, inlezen en formuleren leerdoelen
Drie bijeenkomsten van 3 uur
Toepassen van acties in je eigen lespraktijk en reflectie hierop in duo/trio

Totaal 18 uur

Datum:

In-company: op aanvraag

Open inschrijving: geef je interesse door via info@itta.uva.nl

Locatie:

Deze scholing is bij uitstek geschikt voor teams van docenten (in-company), waarbij ook aandacht is voor de organisatie en randvoorwaarden.

Open inschrijving: Amsterdam of Amersfoort, eventueel deels online.

Contactpersoon:

Bregje Kaars Sijpesteijn

bregje.kaarssijpesteijn@itta.uva.nl

06-54936312 of 020 246 6166 (secr)

Kosten:

Prijs incompany: op aanvraag

PE

PE-punten: 18 uur

Zodra de data bekend zijn, wordt de training op de PE-pagina van BOW geplaatst.

PE-categorie

Geaccrediteerde punten

Scholing NT2 vakinhoudelijk professionalisering taal en didactiek

18

PE-punten:   

Wijze van toetsing: deelname, uitvoering praktijkopdrachten en eindpresentatie

Aantal contacturen                                                             9

Aantal uren literatuurstudie en praktijkopdrachten   9

Netto studiebelasting                                                         18

Referenties

Praktijkgericht NT2-onderwijs is core business van het ITTA. Bregje Kaars Sijpesteijn heeft hierin ruime ervaring, in inburgering, participatietrajecten, Nederlands op de Werkvloer en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Neem contact op voor referenties.