Vormgeven aan praktijkgerichte inburgering en taalleren

Ondersteuningsmogelijkheden voor gemeenten

Zoekt uw gemeente ondersteuning bij beleidsvorming en uitvoering van praktijkgerichte inburgering en taalleren? Hieronder hebben we onze mogelijkheden voor u op een rij gezet.

Het aanbod

De nieuwe inburgeringswet biedt veel mogelijkheden om taalleren te verbinden met de praktijk. Het ITTA kan ondersteunen om uw visie hierop nader uit te werken (strategisch), om uw praktijk in te richten aan de hand van deze visie (tactisch) en om dit in de uitvoering in de praktijk te brengen (operationeel). We bieden maatwerk en kunnen combinaties van verschillende diensten verzorgen.

1. Ons aanbod per onderwerp:

  • Brede en verlengde intake/PIP
  • Duale trajecten
  • Z-route
  • Onderwijsroute
  • MAP en KNM

Download hier de pdf met het aanbod per onderwerp.

2. Ons aanbod per type ondersteuning:

  • Visievorming en beleidsontwikkeling
  • Begeleiden van overleg met taalaanbieders en ontwikkeling bestek
  • Deskundigheidsbevordering NT2 en inburgering voor beleidsambtenaren en klantmanagers
  • Verbinden en versterken van ketenpartners in de drie inburgeringsroutes
  • Inhuur voor begeleiding en ondersteuning bij beleid en uitvoering inburgering

Download hier de pdf met het aanbod per type ondersteuning

Wie kan u ondersteunen?

Streeft u naar regie op inburgeringsbeleid met kwaliteit? U kunt bij ITTA UvA èn bij Nieuwkomers aan de Slag terecht voor zowel inhoud als proces.

Het ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal. Onze visie is dat je taal leert vóór, dóór en met de praktijk. Taalontwikkeling gaat sneller en effectiever als het taalonderwijs geïntegreerd is in de dagelijkse praktijk. Deze werkwijze garandeert een uitdagende, ondersteunende en stimulerende leeromgeving. Al onze inspanningen gaan uit van deze overtuiging.

Nieuwkomers aan de Slag is een samenwerkingsverband waarvan ook ITTA deel uitmaakt. De partners bundelen kennis van en ervaring met het brede sociaal domein en inburgering. Denk aan kennis van onderzoeksinstrumenten, taalvraagstukken, arbeidsmarkt-toeleiding, participatie van vrouwen, brede en verlengde intake, interculturele communicatie en gezondheid.

Drs. Elwine Halewijn

elwine.halewijn@itta.uva.nl / elwine@nieuwkomersaandeslag.nl

Elwine is gespecialiseerd in tweede taalverwerving bij volwassenen, met name inburgering. Elwine voert reeds 30 jaar projecten uit op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau, gericht op taalleren in het kader van arbeidsmarkttoeleiding, communicatie op werkvloer, ouderbetrokkenheid, gezondheid, zelfstandig ondernemerschap en dergelijke.