15 nov. 2019 - 12:45:04 Publicatiedatum: 15 november 2019

Aanbod Veranderopgave Inburgering voor gemeenten

Vormgeven aan praktijkgerichte inburgering en taalleren

Duurzame inburgering levert op termijn het meeste op. Een stap daartoe is de integratie van inburgering en het brede sociale domein. De nieuwe inburgeringswet biedt veel mogelijkheden om taalleren te verbinden met de praktijk.

Wat is daarvoor nodig en hoe richt je de processen in?

Integrale aanpak

Om gemeenten een integrale aanpak te kunnen bieden, met deskundigheid in inburgering binnen het brede sociale domein, werkt het ITTA samen met Bas Schuiling consultancy, Nel Buis, NOA en Workconnection in ‘Nieuwkomers aan de Slag’ (NadS).

Nieuwkomers aan de Slag helpt gemeenten en hun ketenpartners om nieuwkomers duurzaam naar werk en participatie te begeleiden.

Nieuwkomers aan de slag combineert kennis over de doelgroep, taalverwerving, participatie en het sociale domein. NadS biedt ook instrumenten om de inburgeraar goed in beeld te krijgen.

We bieden maatwerk en kunnen combinaties van verschillende diensten verzorgen voor de brede en verlengde intake en de PIP, de drie leerroutes, duale trajecten en MAP en KNS. Ook kunnen we ondersteuning bieden bij de uitvoering van het integrale beleid.

Zoekt uw gemeente ondersteuning? Kijk op nieuwkomersaandeslag.nl en voor specifieke ondersteuning op taalgebied op ondersteuningsmogelijkheden ITTA.