29 mei 2019 - 00:14:00 Publicatiedatum: 26 april 2019

Competenties ISK-docent in beeld

Goed zicht krijgen op wat een goede docent in de Internationale Schakelklas aan competenties heeft

ISK-leerlingen vormen een op zichzelf staande doelgroep van NT2-leerders die wezenlijk anders is dan de groep volwassen NT2-leerders. Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor de specifieke vaardigheden en kennis die in het ISK-onderwijs een rol spelen: wat kan een goede ISK-docent allemaal?

Concrete uitwerking Competentieprofiel ISK NT2-docent

In de afgelopen periode zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld voor de ISK-docent. Het ITTA ontwikkelde de Concrete uitwerking Competentieprofiel ISK NT2-docent; een lijst van acht competenties van de ISK-docent, aangevuld met competenties uit het profiel van de BVNT2, met indicatoren voor hoe die er in de praktijk uit kunnen zien. De concrete uitwerking is tot stand gekomen met input van 82 ISK-docenten, teamleiders, vakdocenten, coördinatoren en beleidsmedewerkers en biedt diverse partijen binnen de ISK een concreet beeld van welke competenties bij een docent NT2 in de ISK horen.

Zelfevaluatie

Met de bijbehorende Zelfevaluatie kunnen docenten hun competenties scoren. De BVNT2 heeft een extra specialisatie in het competentieprofiel van de docent NT2 opgenomen (Specialisatie C.5). Deze geeft een beschrijving in algemene zin van de competenties, en kan gebruikt worden door bijvoorbeeld opleiders. De verschillende documenten sluiten goed bij elkaar aan.

Vrij beschikbaar

De concrete uitwerking en de zelfevaluatie zijn vrij beschikbaar via de volgende links:

Het competentieprofiel van de BVNT2, met daarin de beschrijving C.5. docent op een Internationale Schakelklas: Competentieprofiel docent NT2.

Meer informatie

Voor meer informatie over de concrete uitwerking en de zelfevaluatie competentieprofiel ISK NT2-docent kunt u kijken op de projectpagina. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het ITTA / Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl