20 jul. 2021 - 16:38:36 Publicatiedatum: 4 februari 2021

Essentiële randvoorwaarden bloeiende leercultuur ontbreken

Interview met Elwine Halewijn over kwaliteit in de volwasseneneducatie

ITTA-directeur Elwine Halewijn werd geïnterviewd door EPALE-ambassadeur en Het Begint met Taal directeur Sylvia de Groot Heupner. Zij spraken onder andere over de essentiële randvoorwaarden voor een bloeiende leercultuur in de volwasseneducatie. Randvoorwaarden die volgens Elwine nog ontbreken.

"Kwaliteit gaat over wat de cursist - de leerder - ontvangt om zijn of haar leerproces op gang te krijgen. Het uitgangspunt daarbij is dat wat je doet effectief is een voldoende oplevert voor de cursist."

Het volledige interview met Elwine Halewijn staat op het platform EPALE (European Platform Adult Learning and Education). Lees het interview hier.

Europees online platform

EPALE is een online platform voor én door professionals die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie. Via het platform kunnen docenten, opleiders, beleidsmakers en onderzoekers onderling contact leggen, kennis delen en ideeën opdoen.