6 feb. 2020 - 22:23:49 Publicatiedatum: 1 december 2019

Gids voor consulenten - Language for work

Communiceren met anderstalige cliënten

Heb je te maken met cliënten die het Nederlands niet goed beheersen? En wil je handvatten om jouw dienstverlening effectiever te maken en om beter te kunnen communiceren met cliënten met een migratie-achtergrond? Lees dan de nieuwe gids Communiceren met anderstalige cliënten.

In de gids Communiceren met anderstalige cliënten vind je concrete tips en suggesties om de communicatie met anderstalige cliënten te vergemakkelijken. De tips zijn onderverdeeld in tips voor consulenten en andere professionals die direct klantcontact hebben en tips voor managers en leidinggevenden op organisatorisch en ondersteunend niveau.

De gids is voortgekomen uit het project Language for work - onderdeel van het programma van het Europees Centrum voor Moderne Talen. Deze publicatie is onlangs vertaald naar het Nederlands en bewerkt voor de Nederlandse context door Bregje Kaars Sijpesteijn (ITTA) en Annemarie Nuwenhoud (VU-NT2).

Eerder verscheen een vertaling van de Snelstartgids: Taal voor werk. De snelstartgids biedt een houvast bij het ondersteunen van werkgerichte taalvaardigheid van anderstaligen.

Meer weten? Neem contact op met: Bregje Kaars Sijpesteijn.