9 feb. 2021 - 11:27:53 Publicatiedatum: 4 februari 2021

Randvoorwaarden voor een bloeiende leercultuur

Interview met Elwine Halewijn over kwaliteit in de volwasseneneducatie

“Kwaliteit gaat over wat de cursist - de leerder - ontvangt om zijn of haar leerproces op gang te krijgen. Het uitgangspunt daarbij is dat wat je doet effectief is en voldoende oplevert voor de cursist”.  ITTA-directeur Elwine Halewijn vertelt in een interview met EPALE-ambassadeur Sylvia de Groot Heupner over wat volgens haar essentiële randvoorwaarden zijn om tot een bloeiende leercultuur in de volwasseneneducatie te komen. Iets wat volgens haar vooralsnog ontbreekt.

Het volledige interview met Elwine Halewijn vindt u via het platform EPALE (European Platform Adult Learning and Education).

Europees online platform

EPALE is een online platform voor én door professionals die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie. Via het platform kunnen docenten, opleiders, beleidsmakers en onderzoekers onderling contact leggen, kennis delen en ideeën opdoen.