VIME - Volunteers in Migrant language Education

In welke rol zijn taalvrijwilligers van toegevoegde waarde?

Taalvrijwilligers zijn er in verschillende soorten en maten. Ze worden bijvoorbeeld ingezet als taalmaatje of klassenassistent en vervullen ieder op hun eigen manier hun rol. Wat die rollen precies zijn en op welke manier de vrijwilliger een meerwaarde is, voor een volwassen eerste- en/of tweedetaalleerder, is uitgezocht in het Erasmus+ project VIME. De VIME Toolkit bevat o.a. een model waarmee de inzet van vrijwilligers, naast en in samenwerking met professionals, op het gebied van taal en geletterdheid verbeterd kan worden.

VIME inventariseert welke mogelijke rollen vrijwilligers kunnen spelen bij het proces van integratie en participatie. Uit interviews met cursisten, vrijwilligers en professonials wordt input verzameld voor het beschrijven van de rollen die vrijwilligers kunnen hebben.

Het project leidt tot de volgende producten:

  • Een model waarin voor zowel migranten als Nederlandssprekenden de rollen van vrijwilligers worden beschreven en de daarvoor verlangde competenties;
  • Screeningsmiddelen waarmee taalaanbieders geschikte vrijwilligers kunnen selecteren;
  • Eén of meer trainingsmodules op die vrijwilligers ondersteunen in het uitvoeren van rollen die specifiek passen bij niet-migranten en het verwerven van de bijbehorende competenties;
  • Een handreiking voor coördinatoren, professionals en vrijwilligers over de onderscheiden rollen en competenties en de wijzen van samenwerking tussen professionals en vrijwilligers;
  • Een model gevormd voor beleidsontwikkeling met betrekking tot de spreiding van professioneel personeel en vrijwilligers.

Vervolgens wordt er een nieuwe versie geschreven van het hoofdstuk ‘Kwaliteit van non-formele educatie’ uit de handreiking voor gemeenten. Het factsheet dat in het kader van VIME wordt gemaakt voor gemeenten zal niet uitsluitend gericht zijn op vrijwilligers in het kader van taalverwerving door migranten, maar voor de Nederlandse context gericht zijn op de inzet van vrijwilligers voor de gehele breedte van educatie.

Multiplier event

Tijdens een interactieve werk- en denksessie (multplier event) is het conceptmodel wat betreft rollen van vrijwilligers voorgelegd aan diverse experts en ervaringsdeskundigen. Het verslag van de bijeenkomst en de powerpointpresentatie kunt u hieronder downloaden.

Partners

In dit Erasmus+ project wordt samengewerkt met verschillende partners, afkomstig uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië en Denemarken. Vanuit Nederland zijn o.a. ROC West Brabant en koepelorganisatie Het Begint met Taal en ITTA betrokken bij het project. Alle organisaties hebben ervaring met werken binnen migranteneducatie en het inzetten van vrijwilligers.

Het project heeft een looptijd van twee jaar.

Informatie

Voor informatie over VIME kunt u contact opnemen met Elwine Halewijn of Marlies Elderenbosch.