VIME - Volunteers in Migrant language Education

In welke rol zijn taalvrijwilligers van toegevoegde waarde?

Taalvrijwilligers zijn er in verschillende soorten en maten. Ze worden bijvoorbeeld ingezet als taalmaatje of klassenassistent en vervullen ieder op hun eigen manier hun rol. Wat die rollen precies zijn en op welke manier de vrijwilliger een meerwaarde is, voor een volwassen eerste- en/of tweedetaalleerder, is uitgezocht in het Erasmus+ project VIME. De VIME Toolkit bevat o.a. een model waarmee de inzet van vrijwilligers, naast en in samenwerking met professionals, op het gebied van taal en geletterdheid verbeterd kan worden.

In het project is uitgezocht welke  rollen vrijwilligers kunnen spelen bij het proces van integratie en participatie, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de Nederlandse taal. Aan de hand van interviews met cursisten, vrijwilligers en professonials en op verschillende bijeenkomsten met het werkveld is input verzameld voor het beschrijven van de rollen die vrijwilligers kunnen hebben. 

Het project heeft tot meerdere producten geleid, die te vinden zijn op hetbegintmettaal.nl.

(Ga naar www.languagevolunteers.com voor de VIME-projectwebsite en de Engelstalige documenten.)

Partners

In dit Erasmus+ project wordt samengewerkt met verschillende partners, afkomstig uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië en Denemarken. Vanuit Nederland waren onder andere ROC West Brabant en koepelorganisatie Het Begint met Taal en ITTA betrokken bij het project.

Het project is uitgevoerd in 2016-2018. 

Informatie

Voor meer informatie over VIME kunt u contact opnemen met Elwine Halewijn.