Vrijwilligers bij NT1-trajecten: sturen op kwaliteit en effectiviteit

Een model, rollen en competenties

De laatste jaren zien we binnen de non-formele maar ook de formele volwasseneneducatie een toenemende inzet van vrijwilligers. Niet alleen bij trajecten voor migranten, maar ook bij ondersteuningsaanbod basisvaardigheden dat zich vooral richt op moedertaalsprekers.

In de Toolkit Vrijwilligersmodel NT1 wordt beschreven hoe de rol van vrijwilligers in NT1-trajecten vormgegeven kan worden: hoe zij- in samenwerking met de docent – van meerwaarde kunnen zijn voor de kwaliteit van die trajecten en het leerproces van de deelnemers.

Het Vrijwilligersmodel NT1 met de bijbehorende documenten biedt stakeholders in het werkveld van de volwasseneneducatie richtlijnen voor de inzet van vrijwilligers in educatietrajecten, in het bijzonder voor NT1-trajecten. De richtlijnen zijn bedoeld om betrokkenen in het veld van de educatie te ondersteunen bij het realiseren van kwaliteit als het gaat om de inzet van vrijwilligers en de effectiviteit van de ondersteuning van deelnemers te verhogen.

Wie zijn die stakeholders?

  • Aanbieders en docenten NT1: hoe kunnen zij vrijwilligers inzetten, begeleiden, trainen en hoe verdelen ze de taken tussen docenten en vrijwilligers?
  • Vrijwilligersorganisaties die zich ook richten op educatieve trajecten voor moedertaalsprekers. Welke competenties hebben deze vrijwilligers nodig, welke rollen kunnen ze wel, maar welke ook niet vervullen, hoe kunnen ze zorgen voor training en begeleiding en hoe werken ze samen met het formele onderwijs waar de vrijwilligers worden ingezet?
  • Beleidsmakers en opdrachtgevers: hoe kun je sturen op de inzet van vrijwilligers die leidt tot betere kwaliteit van het onderwijs, welke eisen stel je aan de samenwerking tussen het formele en het non-formele onderwijs en aan de training en begeleiding van vrijwilligers?

Toolkit Vrijwilligersmodel NT1

Meer informatie

Het Vrijwilligersmodel NT1 is ontwikkeld in opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden. Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met Manouk van den Brink.