Zelfstandig leren lezen en schrijven: duurzame geletterdheid

Innovatieve benadering voor geletterdheid NT1 en NT2

  • Link to information in English.
  • Korte film over het project: klik hier.
  • Artikel in tijdschrift Les: website Les of pdf.

Website over zelfstandig leren

Op de website itta.uva.nl/learnerautonomy staan handvatten voor het ondersteunen van volwassen leerders bij het ontwikkelen van vaardigheden om zelfstandig te leren.

Deze website komt voort uit een onderzoek naar een aanpak, waarin volwassenen die werken aan hun geletterdheid en/of taalvaardigheid vertrouwen en persoonlijke leerstrategieen ontwikkelen die nodig zijn om eigenaar van hun leerproces te worden.

Autonomous Literacy Learners - Sustainable Results (ALL-SR) had tot doel de waarde te onderzoeken van niet-sturende coaching op het leren zelfstandig te leren van vaardigheden die volwassenen zelf nodig hebben.

De website bevat informatie over autonoom leren en hoe je dat kunt ondersteunen en met welke instrumenten.

Op aparte webpagina's is bovendien informatie over het onderzoek, de pilots en de bevindingen opgenomen.

ALL-SR is uitgevoerd oktober 2014 tot september 2016, met behulp van subsidie van Erasmus+ en de vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam , Den Haag en Utrecht.