Begrippenkader Basisvaardigheden

Handreiking gemeentelijk kwaliteitsbeleid voor het non-formele aanbod voor basisvaardigheden

Auteur:

Berenschot B.V. en ITTA UvA


Publicatiedatum: 2023
Type publicatie: Literatuur

Termen zoals ‘ongeletterd’, 'laaggeletetterd’, ‘functioneel geletterd’, 'informeel onderwijs’ en ‘non-formeel onderwijs’ lijken op het eerste gezicht sterk op elkaar. Het ‘Begrippenkader Basisvaardigheden”, samengesteld door ITTA en Berenschot, biedt een handige lijst van deze begrippen, inclusief duidelijke uitleg.

Inleiding

In het Begrippenkader Basisvaardigheden zijn begrippen vermeld en toegelicht die veel voorkomen in het veld van volwasseneneducatie: het onderwijs aan volwassenen gericht op het bevorderen van basisvaardigheden (taal, gecijferdheid en digitale vaardigheden). Het document biedt een overzicht van de grote verscheidenheid aan begrippen gerelateerd aan de volwasseneneducatie en tevens de interpretatie en uitleg hiervan.

Het wettelijk kader en recent wetenschappelijk onderzoek vormen de basis voor het definiëren en uitleggen van de begrippen. Daarnaast zijn (ervarings)deskundigen geraadpleegd om zo ook andere veel in omloop zijnde definities van een begrip mee te nemen in de toelichting.

Het kader focust op begrippen in relatie tot de volwasseneneducatie en is bedoeld voor alle partners in dit domein.


Thema's

De begrippen zijn opgedeeld in zes thema’s:

  • Doelgroepen
  • Aanbod en aanbieders
  • Vaardigheden en didactiek
  • Niveaus en instrumenten
  • Beleid
  • Inburgering

Download het Begrippenkader Basisvaardigheden hier.

----------------------------------------

Het begrippenkader is opgesteld door ITTA UvA B.V. en Berenschot B.V. in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.