Buitenschools leren in het NT2 onderwijs

Auteur:

Yolande Emmelot en Simon Verhallen (red.)


Publicatiedatum: 1997

In deze bundel een verslag van literatuuronderzoek naar vormen van buitenschools leren; achtergronden en praktische informatie.

In een artikel van René Appel komen onderzoek naar en opvattingen over taalcontact, tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs aan de orde. Daarna een hoofdstuk over theorieën en begripsbepaling, gevolgd door een praktisch hoofdstuk met ervaringen met buitenschools leren op drie instellingen voor volwasseneneducatie en tot slot een werkplan buitenschools leren.

Lees de volledige publicatie: Buitenschools leren

Uitgever:
ITTA