Buitenschools leren in het NT2-onderwijs

Auteur:

Yolande Emmelot en Simon Verhallen (red.)


Publicatiedatum: 1997
Type publicatie: Archief

In deze bundel een verslag van literatuuronderzoek naar vormen van buitenschools leren; achtergronden en praktische informatie.

In hoofdstuk 1 van René Appel komen onderzoek naar en opvattingen over taalcontact, tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs aan de orde.
Daarna volgt een hoofdstuk over theorieën en begripsbepaling, gevolgd door een praktisch hoofdstuk met ervaringen met buitenschools leren op drie instellingen voor volwasseneneducatie en tot slot een werkplan buitenschools leren.

Inhoudsopgave

  1. Tweede-taalverwerving in binnen- en buitenschoolse contexten (René Appel)
  2. Buitenschools leren in een breder onderwijskundig en maatschappelijk perspectief (Yolande Emmelot)
  3. Praktijkbeschrijvingen buitenschools NT2-leren (Yolande Timman, Maaike Kila, Marie Stevenson)
  4. Aanzet tot een werkplan buitenschools leren (Maaike Kila, Marie Stevenson, Simon Verhallen)
  5. Literatuur 
  6. Verwijzingen naar leermiddelen
  7. Een stappenplan voor invoering van een leergang buitenschools leren

Volledige publicatie

Lees de volledige publicatie: Buitenschools leren

Uitgever: ITTA