Onderzoeksprogramma naar de letter van de stad

Kansrijke interventies voor domeinspecifieke geletterdheid

Auteur:

Elwine Halewijn en Manouk van den Brink


Publicatiedatum: 2024

Het doel van het onderzoeksprogramma ‘Naar de letter van de stad’ van het Kenniscentrum Ongelijkheid was te achterhalen welke belemmeringen inwoners van Amsterdam ervaren om op een gewenst en noodzakelijk niveau deel te nemen aan twee essentiële leefdomeinen: het domein Werk & Inkomen en het domein Opvoeding.

De Nederlandse samenleving stelt hoge eisen aan haar burgers. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid benadrukte in zijn advies 'Weten is nog geen doen', dat veel van die eisen te hoog zijn en dat organisaties en hun systemen geen rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van mensen (Bovens et al., 2017).

Anders gezegd: hoewel de maatschappij verwacht dat mensen naar bepaalde standaarden participeren in essentiële leefdomeinen (werk, wonen, opvoeding, recreatie etc.) en de meeste mensen ook zelf die noodzaak en/of behoefte voelen, wordt participatie vaak belemmerd. Dat komt doordat mensen zelf niet over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken of omdat ze daar op institutioneel niveau niet toe in de gelegenheid worden gesteld.

De focus van het onderzoek lag op twee kernrollen: die van inkomensverwerver en die van opvoeder.

ITTA, HvA en VU onderzochten wat mensen in de domeinen Werk & Inkomen en Opvoeding moeten kunnen en wat hen daar belemmert. Op basis daarvan ontwierpen we een Model voor Domeinspecifieke Geletterdheid dat zowel de benodigde individuele competenties als benodigde aanpassingen aan het ‘systeem’ samenbrengt.

U kunt het rapport hier downloaden.

------------

Samenwerking

Het programma is uitgevoerd door een consortium van de Hogeschool van Amsterdam, ITTA, de Vrije Universiteit en de gemeente Amsterdam.

Auteurs:

A. Amagir, M. van den Brink , A.L. Custers, R. van Geuns, E. Halewijn, M.J. Kruithof, R. van Steensel, M. van der Voorn. Met medewerking van: A. Roest.