Waarom praktijkopdrachten niet zomaar werken...

Taalleren via coaching op situaties en competenties

Auteur:

Bregje Kaars Sijpesteijn


Publicatiedatum: 2019
Type publicatie: Literatuur

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor een opdracht gedoemd is te mislukken. Toch ziet iedereen ook wel het belang van opdrachten die cursisten buiten de les doen. Hoe zorgen we ervoor dat de opdrachten wél met succes worden uitgevoerd? Goed zicht hebben op wat ‘competenties’ nu eigenlijk zijn, en hoe mensen die zich eigen maken, kan helpen. Hoe kunnen je cursisten met een stapsgewijze aanpak grip krijgen op complexe en onvoorspelbare situaties?


In dit artikel wordt het begrip competenties verkend en verhelderd, en worden implicaties voor taalonderwijs, en dan met name voor praktijkopdrachten, gegeven.