Opleidingsmodule Intake voor docenten volwasseneneducatie

Module van de opleiding tot docent Basisvaardigheden

Wat komt er allemaal kijken bij een goede intake in de volwasseneneducatie? Hoe zorg je ervoor dat je goed kunt doorverwijzen naar een passend traject? In de Module Intake van de opleiding tot docent Basisvaardigheden komt alles om een allround intaker ve te worden aan bod. 

 Doel

U heeft de juiste competenties ontwikkeld om een goede intake uit te voeren. U kent de instrumenten en gesprekstechnieken. U heeft ook zicht op het werkveld en welke plaats passend is voor de persoon bij wie u de intake doet.

Inhoud

De belangrijkste thema's in de Module Intake zijn:

  • Verkennen van het doel en verschillende vormen van intake.
  • Achtergronden van leerders: leermotivatie, leerhistorie en al ontwikkelde vaardigheden.
  • Gespreksvaardigheden om achter de functionele leervraag van een leerder te komen.
  • Soorten vragenlijsten, niveau- en leerbaarheidstoetsen: welke zijn er, wat is de waarde ervan?
  • Zicht krijgen op de organisatie van educatie (informeel, non-formeel en formeel) om te kunnen doorverwijzen naar een passend traject.
  • Organisatie van warme overdracht, monitoring en het bieden van passende nazorg.

De Module Intake bestaat deels uit theorie en deels uit toepassing van de theorie in uw eigen praktijk. U werkt individueel en in groepen, waarbij u kunt focussen op uw eigen belangstelling en behoeften, voortbouwend op de kennis en ervaring die u al heeft. Op uw werkplek (of stageplek) kijkt een collega/begeleider mee. Leren voor en in de praktijk en leren met elkaar maken dus een belangrijk deel uit van de module. 

Gedurende deze module werkt u aan het opbouwen van een dossier. Als dit dossier met een voldoende wordt beoordeeld en als u aan de eisen aan de presentie hebt voldaan ontvangt u een certificaat.

Deelnemers

De Module Intake is bedoeld voor docenten met een pedagogische basis (pabo/lerarenopleiding/certificaat NT2) en met werkervaring of een stageplaats op het gebied van intake/onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen.

Een werk- of stageplek in het NT1- of NT2-veld hebben van ten minste 50 uur in de periode dat de module plaatsvindt (4 maanden) is een vereiste. Een collega/begeleider op de werkplek die u ook kan beoordelen in de praktijk ook. Een beschrijving van de kenmerken en taken van de praktijkbegeleider vindt u in het Profiel van de praktijkbegeleider. We kunnen u ondersteunen bij het vinden van een geschikte begeleider als dat wenselijk is.

Tijdsinvestering

De Module Intake bestaat uit vier studiemiddagen van elk 3 uur. Per bijeenkomst werkt u aan voorbereiding en verwerking. De studiebelasting van de module in zijn geheel bedraagt 50 uur.

•    12 uur bijeenkomsten (4 bijeenkomsten van 3 uur)
•    10 uur groepswerk
•    16 uur zelfstandig werken
•    4 uur begeleiding
•    8 uur eindopdracht

Daarnaast minimaal 24 uur praktijk (werk of stage).

DataN.t.b.
Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op locatie in Amsterdam (of op uw eigen locatie bij een incompanytraining) en/of online.

Aanmelden

U kunt uw belangstelling voor deze module melden bij het secretariaat:  info@itta.uva.nl. Heeft u vragen over de inhoud van de module? Dan kunt u mailen met petra.popma@itta.uva.nl. 

Kosten

€ 650,-

PE

PE-punten: 50 

Zodra de data bekend zijn, wordt dit aanbod op de PE-pagina van BOW geplaatst.

PE-categorie

Geaccrediteerde punten

Scholing NT2 algemeen


Scholing NT2 culturele aspecten


Scholing NT2 vakinhoudelijk professionalisering taal en didactiek

50

Wijze van toetsing:  deelname, zelfstudie, groepsstudie en eindopdracht

Aantal contacturen                                                             12

Aantal uren literatuurstudie en praktijkopdrachten      38

Netto studiebelasting                                                         50


De modules die samen de opleiding tot Docent Basisvaardigheden vormen, zijn ontwikkeld door het samenwerkingsverband van Freudenthal Instituut/Universiteit Utrecht, Cinop/'s Hertogenbosch en ITTA UvA/Amsterdam en is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit Tel mee met Taal.
De basis van de modules wordt gevormd door het raamwerk Docent Basisvaardigheden dat ook door dit consortium is ontwikkeld. De opleiding wordt verzorgd door ervaren, deskundige trainers van deze instituten en gastdocenten.