Opleidingsmodule Leren op afstand voor docenten volwasseneneducatie

Module van de opleiding tot docent Basisvaardigheden

Met de Module Leren op afstand krijgt u inzicht in de didactiek van digitale leeromgevingen/lesmethodes en welke factoren van belang zijn bij het vormgeven van uw eigen online lespraktijk. De Module Leren op afstand is één van de negen opleidingsmodules die samen de opleiding Docent Basisvaardigheden vormen.

Doel

Docenten maken zich de didactiek eigen van het werken met digitale leeromgevingen/methodes en kunnen met deze kennis hun eigen lespraktijk online inrichten.

Inhoud

De belangrijkste thema’s in de module zijn:

  • Vormen van leren op afstand
  • Kennis van digitale methodes, lesmaterialen en leeromgevingen
  • Toepassen van leren op afstand in de eigen lespraktijk, gericht op de  (eigen) doelgroep, de leerdoelen van de leerders, de leerstof, de didactiek en de lesmaterialen.

De Module Leren op afstand bestaat deels uit theorie en deels uit toepassing van de theorie in uw eigen praktijk. U werkt individueel en in groepen, waarbij u kunt focussen op uw eigen belangstelling en behoeften, voortbouwend op de kennis en ervaring die u al heeft. Op uw werkplek (of stageplek) kijkt een collega/begeleider mee. Leren voor en in de praktijk en leren met elkaar maken dus een belangrijk deel uit van de module. 

Gedurende deze module werkt u aan het opbouwen van een dossier. Als dit dossier met een voldoende wordt beoordeeld en als u aan de eisen aan de presentie hebt voldaan ontvangt u een certificaat.

Deelnemers

De Module Leren op afstand is bedoeld voor docenten met een pedagogische basis (pabo/lerarenopleiding/certificaat NT2) en met werkervaring of een stageplaats op het gebied van het onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen.

Een werk- of stageplek in het NT1- of NT2-veld hebben van ten minste 25 uur in de periode dat de module plaatsvindt (1,5 maand) is een vereiste. Een collega/begeleider op de werkplek die u ook kan beoordelen in de praktijk ook. Een beschrijving van de kenmerken en taken van de praktijkbegeleider vindt u in het Profiel van de praktijkbegeleider. We kunnen u ondersteunen bij het vinden van een geschikte begeleider als dat wenselijk is.

Tijdsinvestering

Deze module bestaat uit drie online studiemiddagen van elk 2,5 uur. Per bijeenkomst werkt u aan voorbereiding en verwerking. De studiebelasting van de module in zijn geheel bedraagt 50 uur.

•    7,5 uur bijeenkomsten (3 bijeenkomsten van 2,5 uur)
•    15 uur groepswerk
•    15 uur zelfstandig werken
•    2,5 uur begeleiding
•    10 uur eindopdracht

Daarnaast minimaal 25 uur praktijk (werk of stage) gedurende de looptijd van de module (drie maanden).

Datan.t.b.
Locatie

Online

Contactpersoon

Petra Popma, petra.popma@itta.uva.nl 

Kosten€ 475,-
PE

PE-punten: 50

Zodra de data bekend zijn, wordt de training op de PE-pagina van BOW geplaatst.

PE-categorie

Geaccrediteerde punten

Scholing NT2 algemeen


Scholing NT2 culturele aspecten


Scholing NT2 vakinhoudelijk professionalisering taal en didactiek

50

Wijze van toetsing                               deelname, zelfstudie, groepsstudie en eindopdracht

Aantal contacturen                                                           6

Aantal uren literatuurstudie en praktijkopdrachten   44

Netto studiebelasting                                                         50

Referenties

De opleiding Docent Basisvaardigheden is ontwikkeld door het samenwerkingsverband van Freudenthal Instituut/Universiteit Utrecht, Cinop/'s-Hertogenbosch en ITTA UvA/Amsterdam, op initiatief van het Steunpunt Basisvaardigheden en is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Tel Mee Met Taal.
De basis van de modules wordt gevormd door het Raamwerk Docent Basisvaardigheden, dat ook door dit consortium is ontwikkeld. De opleiding wordt verzorgd door ervaren, deskundige trainers van deze instituten en gastdocenten.