Opleidingsmodule Samenwerken met vrijwilligers en netwerkpartners

Module van de opleiding tot docent Basisvaardigheden

Wat zijn de verschillende rollen die vrijwilligers hebben in de vowasseneneducatie? Welke andere netwerkpartnes bevinden zich in het veld van de volwasseneneducatie, en welke belangen spelen er? Hoe kun je op een goede manier samenwerken met alle betrokkenen, zodat de leerder daar het meest bij gebaat is? Op deze vragen krijg je een antwoord in de module Samenwerken met vrijwilligers en netwerkpartners.

Doel

De deelnemers van deze module leren op welke manier en in welke rollen vrijwilligers een plek hebben binnen de volwasseneneducatie en hoe zij begeleid kunnen worden. Daarnaast staan we stil bij de verschillende netwerkpartners en hun betrokkenheid bij de volwassen leerder.  Met als uiteindelijke doel om alle betrokkenen zo goed mogelijk te laten samenwerken. 

Inhoud

In de module komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Begeleiden van en samenwerken met vrijwilligers in diverse rollen, zowel binnen de formele als non-formele educatie.
  • Zicht krijgen op de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van professionals, vrijwilligers(organisaties) en andere betrokken netwerkpartners.
  • Het ontwikkelen van een visie op en gevoel bij de eigen positie in een veld waarin verschillende partijen (soms conflicterende) belangen hebben.
  • Intervisiebijeenkomsten.
Deelnemers

De module Samenwerken met vrijwilligers en netwerkpartners is bedoeld voor docenten met een pedagogische basis (pabo/lerarenopleiding/certificaat NT2) en met werkervaring of een stageplaats op het gebied van het onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen. De module is ook geschikt voor coördinatoren van vrijwilligersorganisaties

Voor docenten is een werk- of stageplek in het NT1- of NT2-veld van ten minste 15 uur in de periode dat de module plaatsvindt (4 maanden) een vereiste. Een collega/begeleider op de werkplek die je ook kan beoordelen in de praktijk ook. Een beschrijving van de kenmerken en taken van de praktijkbegeleider vind je in het Profiel van de praktijkbegeleider. We kunnen je ondersteunen bij het vinden van een geschikte begeleider als dat wenselijk is.

Tijdsinvestering
  • 4 bijeenkomsten van elk 3 uur (met een interval van +/- 4 weken)
  • 8 uur groepswerk
  • 20 uur zelfstudie
  • 2 uur begeleiding 
  • Eindopdracht: 8 uur

Daarnaast is het de bedoeling dat je minimaal 15 uur stage loopt of een werkplek hebt in het NT1- of NT2-veld.

Data
N.t.b.
Locatie

Amsterdam

AanmeldenHeeft u vragen over de inhoud van de module? Mail dan naar info@itta.uva.nl.
Kosten

€ 800,- (vrij van btw)

PE

PE-punten: 50

Zodra de data bekend zijn, wordt de training op de PE-pagina van BOW geplaatst.

PE-categorie

Geaccrediteerde punten

Scholing NT2 algemeen


Scholing NT2 culturele aspecten


Scholing NT2 vakinhoudelijk professionalisering taal en didactiek

50

Wijze van toetsing                   deelname, zelfstudie, groepsstudie en eindopdracht

Aantal contacturen                 12

Aantal uren literatuurstudie en praktijkopdrachten      38

Netto studiebelasting             50

Referenties

De modules die samen de opleiding tot Docent Basisvaardigheden vormen, zijn ontwikkeld door het samenwerkingsverband van Freudenthal Instituut/Universiteit Utrecht, Cinop/'s-Hertogenbosch en ITTA UvA/Amsterdam, op initiatief van het Steunpunt Basisvaardigheden en is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Tel Mee Met Taal.
De basis van de modules wordt gevormd door het Raamwerk Docent Basisvaardigheden, dat ook door dit consortium is ontwikkeld. De opleiding wordt verzorgd door ervaren, deskundige trainers van deze instituten en gastdocenten.