21 apr. 2022 - 09:21:16 Publicatiedatum: 6 april 2022

De Drieslag NT2: schoolbreed aandacht voor taalontwikkeling

Inspiratiesessie voor NT2-beleid in het nieuwe schooljaar

Een NT2-leerling die doorstroomt naar het regulier onderwijs wordt ondergedompeld in de Nederlandse taal. Toch merken we dat taalleren hier niet altijd vanzelf gaat. Wat heeft de NT2-leerling nodig om zijn Nederlandse taalvaardigheid verder te ontwikkelen? De Drieslag NT2 biedt inspiratie en handvatten om je NT2-beleid voor het nieuwe schooljaar verder vorm te geven. Ook op zoek naar inspiratie voor het NT2-beleid op jouw school? lees meer

Handvatten voor een taalontwikkelende leeromgeving

In de inspiratiesessie Drieslag NT2 maken docententeams kennis met de ondersteunings-behoeften van NT2-leerlingen: hoe is het om een tweede taal te leren? Waar loop je als tweedetaalleerder tegenaan en welke hulp heb je nodig? Ook denkt het hele team na over het bieden van kansen voor taalontwikkeling in álle onderwijssituaties. Dit geeft aanknopingspunten voor het creëren van een taalontwikkelende omgeving in de school. Én het leidt tot concrete inzichten voor de eigen lessen of ondersteuningsuren:

“Ik wil vakoverstijgend werken. Bijvoorbeeld pre-teaching van praktijkteksten in de extra taalondersteuning.”

“Ik heb ontdekt dat spreken in een tweede taal je onzeker kan maken. Ik ga mijn leerlingen vaker in kleine groepjes laten praten: meer zelfvertrouwen.”

Door deze acties schoolbreed op te pakken, krijgen de NT2-leerlingen in alle lessen volop de kans om hun taal te ontwikkelen! Een mooi vertrekpunt voor scholen die NT2-beleid willen gaan ontwikkelen of al willen implementeren.

Of heb je andere vragen over het ontwikkelen of implementeren van NT2-beleid? We denken graag met je mee! Voor vragen of advies kun je terecht bij Lies Alons (lies.alons@itta.uva.nl) of Anne Marije de Goeijen (annemarije.degoeijen@itta.uva.nl.).