6 okt. 2020 - 14:51:35 Publicatiedatum: 6 oktober 2020

De Scan Samenwerken met ouders in de vve is nu online

De samenwerking met álle ouders in de vve versterken? En gezamenlijk de taalontwikkeling van het jonge kind versterken? Doe de Scan Samenwerken met ouders in de vve en krijg direct inzicht in je beleid én praktische handvatten om de samenwerking met ouders een boost te geven.

De Scan Samenwerken met ouders in de vve bestaat uit drie deelscans die ieder over verschillende aspecten van taal en ouderbetrokkenheid in de vve gaan.

  1. De visie van de organisatie op ouderbetrokkenheid, diversiteit en professionalisering van pedagogisch medewerkers
  2. Samenwerken met ouders in het versterken van het educatief thuismilieu
  3. Samenwerken met partijen naast de opvang en formele ouderparticipatie

Elke deelscan bestaat uit ongeveer acht multiplechoicevragen. Er is geen goed of fout antwoord; met het invullen van de scan krijg je inzicht in de manier waarop je samenwerkt met ouders. Na het invullen van de scan krijg je direct het resultaat te zien en tips om je beleid te versterken.

Doe de scan

Geïnteresseerd en wil je de scan(s) invullen? De Scan Samenwerken met ouders in de vve is beschikbaar op het platform ouderwijs.net.

Ontwikkeling

De Scan Samenwerken met ouders in de vve is gebaseerd op de Scan Educatief Partnerschap voor het po en vo. Deze scan is ontwikkeld door het ITTA, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van de gemeente Amsterdam.