17 apr. 2024 - 15:21:48 Publicatiedatum: 17 april 2024

Kansrijke initiatieven in het mbo

Terugblik Mbo Taalacademie studiedag 8 maart 2024

Op de studiedag van 8 maart hebben verschillende sprekers verteld over inspirerende ideeën en interventies om de taalontwikkeling van de studenten in het mbo te stimuleren. Zo werden er in de deelsessies allerlei (kleine) goedwerkende initiatieven gedeeld en hebben we tijdens de eerste plenaire sessie een inspirerende lezing gekregen van onderwijssocioloog dr. Iliass el Hadioui (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij vertelde over de groeiende culturele en linguïstische diversiteit binnen scholen en over het belang van erkenning daarvan in het schoolcurriculum.

Na de lunchpauze vond er een tweede plenaire sessie plaats waarin prof. dr. Maurice de Greef (Vrije Universiteit Brussel) een lezing gaf over het belang en de plek van basisvaardigheden in het mbo.

De opkomst was hoog: er waren meer dan 100 enthousiaste deelnemers aanwezig!

Plenaire sessies

  • Zoeken naar gelijke kansen binnen een schoolcultuur met groeiende verschillen.

Iliass el Hadioui gaf een inspirerende lezing waarin hij uiteenzette hoe super-diversiteit zorgt voor een intensifiëring van culturele en linguïstische diversiteit op scholen.

Ilias: “Er is grote taalrijkheid, maar zolang daar niets mee gedaan wordt in het schoolcurriculum is het geen rijkdom.”

Iliass liet ons zien hoe andere landen omgaan met multitaligheid en jeugdtalen. De conclusie: het erkennen van multitaligheid en didactisch inzetten van jeugdtalen zorgt voor een win-win effect waarbij jongeren in alle talen vaardiger worden en een grotere sense of belonging krijgen.

Iliass legde verder nog uit hoe door het Mattheuseffect groeiende verschillen tussen studenten ontstaan en pleitte daarbij voor het inzetten van flexibele differentiatie bij groepen met grote talige verschillen.

  • Taal: De kansrijke motor voor het Beroep

Maurice de Greef gaf een boeiende lezing over het belang van basisvaardigheden in het mbo. Hij liet het belang zien van een brede, holistische intake waarbij ook de basisvaardigheden meegenomen worden.

Verder liet hij, met voorbeelden uit andere landen, het belang zien van integratie van basis- en beroepsvaardigheden in de opleiding, want: B+B=B2. Met goede basisvaardigheden hebben studenten een duurzamere plek op de arbeidsmarkt. Uitval op het werk is namelijk vaak het gevolg van gebrek aan basisvaardigheden.

Deelsessies

In 2 rondes kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Pilot bootcamp Nederlands: studenten in 10 weken (start)klaar. Door Liane Beste en Fleurance Stoop-Hagen van het MBO College Hilversum.
2. Help! Een boek in het mbo. Eerste hulp bij lezen. Door Yannic van Daele en Mirije Obbema van Huis73.
3. Opleidingsspecifiek taalbeleid onder de paraplu van taalbeleid vanuit een meertalig perspectief. Door Liza Graumans en Wilma van der Westen van Rijn IJssel.
4. Woord van de Week. Door Sep van den Berg van het ROC van Twente.
5. Een vliegende start met leesbevordering. Door Angélique Woudenberg van het MBO College Airport.

Angelique: “We spreken niet meer over studiesucces, maar over studentensucces. Iedere student werkt op zijn eigen manier en zoekt zijn eigen weg.

6. Beroepsgericht, functioneel taalonderwijs voor NT2-talent in de zorg. Door Arja de Vries van het Aventus.
7. Zonder taal staat alles stil: Onderwijsgroep Tilburg zet stevig in op taalontwikkeling. Door Willemijn Flohr-Moeken van het ROC Tilburg en Inge van Meelis van het ITTA.

Willemijn vertelt over de initiatieven van Onderwijsgroep Tilburg rondom taalbewust beroepsonderwijs. Onder leiding van Inge kijken de docenten vervolgens met behulp van de taalkaarten samen waar de quick wins liggen als het gaat om taalbewust beroepsonderwijs in hun opleiding.

8. Het vertalen van het leren van het beroep naar het werken in het werkveld. Door Maurice de Greef van de Vrije Universiteit Brussel.

De dag werd energiek afgesloten met een spannende en goed ontvangen taal-pubquiz. Met een halve punt verschil en maar liefst 29,5 van de 35 punten won team '13 in een dozijn' toch echt de hoofdprijs.

Zet het alvast in je agenda!

De volgende studiedag is op 14 juni 2024. Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt.