9 jan. 2024 - 14:50:00 Publicatiedatum: 5 oktober 2021

Meer kansen op een hoger taalniveau als inburgeraar

Inspirerende blogs en interviews

B1 voor iedereen, is de bedoeling van de nieuwe Wet inburgering. Dat is nogal een opgave. In tijdschrift Les hebben Anne Middelweerd en ITTA-adviseur Manouk van den Brink twee artikelen gepubliceerd. Hoe kunnen cursisten met minder schoolervaring kans maken om het B1 niveau te halen? Lees hieronder alvast een klein voorproefje.

Hoe komen we naar B1?

In het project ‘Hoe komen we naar B1?’ verkenden we vanaf november met een groep experts, waaronder docenten, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen, hoe ook cursisten met minder schoolervaring kans maken om het B1-niveau te behalen. In zes bijeenkomsten hebben experts hun idee gepitcht over waar nog ruimte voor verbetering is in het inburgeringsonderwijs. Vervolgens zijn deze verbeterpunten gezamenlijk verder uitgewerkt. Hiervan is verslag gedaan in een serie inspirerende blogs en interviews die zijn verschenen op de website van de beroepsvereniging NT2. Het brede scala aan onderwerpen laat zien dat er op veel vlakken ruimte is voor ontwikkeling.

Studiemiddag BVNT2

Tijdens de (online) studiemiddag op 11 juni 2021 van de BVNT2 zijn NT2-docenten in inspiratiesessies nog wat dieper ingegaan op een aantal van de onderwerpen die door de experts zijn aangedragen. Lees hier meer!

Een interview met projectleden

Ter afsluiting van het project spraken we met projectmedewerkers en NT2-docenten Reint van der Vlis en Sandy Posthumus Meyjes over hún ideeën. Sandy zet graag verstavaardigheid in de spotlights, terwijl Reint een lans wil breken voor aandacht voor basisvaardigheden. Daarnaast zijn zij het er roerend over eens dat het van belang is dat we als docenten altijd op onszelf en onze lessen blijven reflecteren. Lees hier meer!