20 dec. 2022 - 15:39:53 Publicatiedatum: 28 november 2022

Taal is teamwerk! Samen werken aan taalvaardigheid

Studiedag 3 februari 2023 voor docenten in het mbo

Voor alle studenten in het middelbaar beroepsonderwijs is een goede beheersing van de Nederlandse taal een vereiste, niet alleen om te slagen voor de examens Nederlands, maar ook om als volwaardig werknemer te kunnen communiceren op de werkvloer. Samen met de docenten Nederlands en mbo-opleidingsteams werkt het ITTA aan passend en taalontwikkelend onderwijsaanbod. Op de studiedag van vrijdag 3 februari 2023 besteden we aandacht aan hoe er teambreed aan taalvaardigheid gewerkt kan worden.

Uit de Kamerbrief ‘Inzet Werkagenda mbo’ van Minister Dijkgraaf van OCW (d.d. 20 oktober 2022):

"We verbeteren de beheersing van Nederlands en rekenen onder mbo-studenten. We zorgen dat de kwaliteit van docenten die Nederlands en rekenen geven versterkt wordt. Onderwijs in het mbo wordt immers vormgegeven in multidisciplinaire onderwijsteams. … Basisvaardigheden worden niet alleen onderwezen in daartoe ingerichte vakken. Ook in de beroepsgerichte vakken komen ze aan de orde. Ook de docent die studenten leert lassen of grafisch vormgeven, draagt in zijn lessen bij aan de beheersing van beroepsgericht Nederlands of rekenen …. Zo doen we het karakter van het mbo het meeste recht.”

Thema’s

Op welke manieren kan er teambreed aan taalvaardigheid gewerkt worden:

  • Welke werkvormen en materialen bevorderen de taalvaardigheid van de studenten? 

  • Wat voor soort interventies gericht op taalontwikkeling in de opleiding zijn zinvol? 

  • Hoe overtuig je je vakcollega’s van het belang van een gezamenlijke taalaanpak?

Praktische informatie:

U kunt hier het programma en de workshopbeschrijvingen downloaden.

Meld u aan door een mail te sturen naar info@mbotaalacademie.nl met vermelding van de gewenste workshopnummers (één per ronde).

Let op! Deze keer moet u zich gelijktijdig met uw aanmelding ook inschrijven voor twee workshops.