7 jul. 2022 - 09:03:06 Publicatiedatum: 6 juli 2022

Video beschikbaar bij de handreiking ‘O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs!’

In opdracht van LOWAN-vo heeft ITTA UvA Kennisinstituut voor taalontwikkeling een handreiking geschreven voor docenten, ondersteuners en stagebegeleiders van NT2-leerlingen in het PrO. Bij deze handreiking is nu een video beschikbaar die je meeneemt in het NT2-verhaal, de vaardigheden en tips, vergezeld van beelden uit de klas.

Het praktijkonderwijs krijgt steeds vaker te maken met instroom van anderstalige leerlingen vanuit de ISK. Deze leerlingen zitten nog middenin hun taalleerproces. In het praktijkonderwijs krijgen zij de kans om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen binnen de vakken en praktijksituaties. Het is belangrijk dat zij voldoende begeleiding krijgen. Zo kunnen ze het praktijkonderwijs succesvol doorlopen.

De handreiking ‘O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs!’ is geschreven door ITTA UvA Kennisinstituut voor taalontwikkeling, in opdracht van LOWAN, en biedt docenten, ondersteuners en stagebegeleiders van NT2-leerlingen inzichten, tips en voorbeelden voor NT2-ondersteuning in het praktijkonderwijs.   

Bij deze handreiking is nu een video beschikbaar. Ideaal om individueel te bekijken, maar ook zeer bruikbaar voor professionalisering met het hele team.

  • De handreiking is gratis te downloaden via de website van LOWAN.   
  • Ook kunt u de handreiking bestellen via ons secretariaat.
  • De video bekijkt u hier.