Goed NT2-beleid biedt winst voor álle leerlingen

Wanneer anderstalige nieuwkomersleerlingen vanuit een Internationale Schakelklas (ISK) instromen in het reguliere vo, kan er soms twijfel zijn bij scholen: komt het wel goed?

Auteur:

Lies Alons


Publicatiedatum: 2024
Type publicatie: Literatuur

"Schuif die twijfel opzij en gebruik hun komst als positieve trigger om verder werk te maken van het taalbeleid", schrijft Lies Alons, directeur onderwijs van het ITTA UvA Kennisinstituut voor taalontwikkeling, in een nieuw artikel van de VO-raad. 

Toe aan een nieuwe schoolomgeving

De ervaring is dat nieuwkomersleerlingen na twee jaar in de ISK vaak toe zijn aan een nieuwe schoolomgeving met nieuwe vakken, zo vertelt Lies. “Ze willen verder met hun ontwikkeling en zijn vaak blij dat ze kunnen instromen in het reguliere vo. Het is echter heel logisch dat ze op dat moment nog niet klaar zijn met het leren van de Nederlandse taal. Dit heeft gemiddeld vijf tot zeven jaar tijd nodig. Juist in de rijke leeromgeving van de reguliere school kunnen ze de taal verder leren, kunnen ze tot bloei komen op dit vlak en op andere gebieden."

 

Nog niet zo taalvaardig

Maar je ziet soms dat scholen het lastig vinden dat deze leerlingen nog niet zo taalvaardig zijn, of dat ze hen daardoor wat onderschatten. Hierdoor stromen relatief veel leerlingen naar bijvoorbeeld het praktijkonderwijs door terwijl een deel daarvan daar niet op hun plek zit. Die keuze is dan puur gebaseerd op het taalniveau van de ISK-leerling en niet op hun kwaliteiten en interesses. Het is dus belangrijk dat vo-scholen zich bewuster worden van de potentie en talenten van deze leerlingen, dat zij, mits ze doelgerichte ondersteuning krijgen binnen en buiten de les, dezelfde mogelijkheden hebben als hun Nederlandstalige leeftijdgenoten.

 

Begeleiding van nieuwkomersleerlingen

"Alle scholen zouden moeten nadenken over hoe ze de begeleiding van nieuwkomersleerlingen willen inrichten en NT2-expertise op dit vlak moeten verzamelen", aldus Lies. Waarbij het draait om vragen als: hoe gaat een nieuwe taal leren precies in zijn werk? Hoe kunnen we meer aandacht hebben voor de behoeften van NT2-leerlingen? Hoe zorgen we dat ook vakdocenten weten hoe ze rekening kunnen houden met deze leerlingen en meer taalbewust kunnen lesgeven? En hoe kunnen we nieuwkomersleerlingen extra ondersteuning op maat bieden als het gaat om hun tweedetaalontwikkeling?

Beleid op dit vlak zou structureel ontwikkeld en uitgevoerd moeten worden op alle vo-scholen. Hier ligt een rol voor schoolbesturen en schoolleiders. Zij moeten er ook voor zorgen dat dit geborgd wordt, dit wil je niet van enkele enthousiaste personeelsleden afhankelijk laten zijn.”

------------------------

Het hele artikel vind je hier.

Lees ook Onderwijs aan nieuwkomersleerlingen