12 jan. 2022 - 11:21:11 Publicatiedatum: 9 juni 2021

Vier opleidingsmodules basisvaardigheden

Docent NT1, Digitale vaardigheden, Coaching en Samenwerken met vrijwilligers

Wil je je professionaliseren als docent basisvaardigheden in het volwassenenonderwijs? Dan zijn de modules van het ITTA geschikt voor jou. Vanaf september 2021 kun je maar liefst uit vier modules kiezen: NT1, Digitale vaardigheden, Coaching en Samenwerken met vrijwilligers. Deze modules zijn onderdeel van de opleiding tot Docent Basisvaardigheden die het ITTA in samenwerking met CINOP en het Freudenthal instituut heeft ontwikkeld.

Module Digitale vaardigheden

In de module Digitale Vaardigheden maak je je de didactiek eigen van het doceren van digitale vaardigheden aan laagopgeleide volwassenen. Je leert hoe je je cursisten kunt ondersteunen in het gebruik van digitale technieken, en je krijgt inzicht in de manier waarop cursisten die technieken vervolgens kunnen gebruiken in verschillende contexten.

Start module: donderdag 9 december 2021, 13.30 – 16.30 uur, locatie n.t.b. In totaal vijf bijeenkomsten verspreid over zeven maanden. Meer informatie: Module Digitale vaardigheden.

Module Coaching

Wil jij een coachende aanpak in je lessen implementeren? En wil je je er echt in bekwamen? Dan past de Module Coaching bij jou. Tijdens de training besteden we veel tijd aan het oefenen van je coachvaardigheden. Je onderzoekt je huidige aanpak en gaat na hoe die bijdraagt aan de ontwikkeling van leervaardigheden van leerders en hoe je die ontwikkeling kunt versterken. Je krijgt steeds een kort theoretische input waarna we veel oefenen.

Start module: woensdag 6 oktober 2021, 10.00-17.00 uur, locatie n.t.b. In totaal drie bijeenkomsten van elk één dag. Meer informatie: Module Coaching.

Module NT1

In de module tot docent NT1 leer je alles over effectief lees- en schrijfonderwijs aan laaggeletterde volwassenen. Aan bod komen onderwerpen als aansluiten bij de behoeften van leerders en bijpassende didactische technieken, het inzetten van kaders zoals de standaarden en eindtermen ve, en het gericht keuzes maken wat betreft lesmateriaal.

Start module: woensdag 10 november 2021, 13.30 – 16.30 uur, locatie n.t.b. In totaal 15 bijeenkomsten verspreid over 1,5 jaar. Meer informatie: Module NT1.

Module Samenwerken met vrijwilligers

In deze module leer je op welke manier en in welke rollen vrijwilligers een plek hebben binnen de volwasseneneducatie en hoe zij begeleid kunnen worden. Daarnaast staan we stil bij de verschillende netwerkpartners en hun betrokkenheid bij de volwassen leerder, met als uiteindelijke doel om alle betrokkenen zo goed mogelijk te laten samenwerken. N.b. Deze module is ook interessant voor coördinatoren van bijvoorbeeld taalcoach- en andere vrijwilligersorganisaties.

Start module: donderdag 25 november 2021, 13.30-16.30 uur, locatie n.t.b. In totaal vier bijeenkomsten verspreid over vijf maanden. Meer informatie: Module Samenwerken met vrijwilligers.

Overige modules

De overige modules (Intake, Rekenen, Rekenen eigen vaardigheden, Leren op afstand) kunnen bij voldoende belangstelling ook worden verzorgd.