Opleiding docent NT1

Opleiding docent Basisvaardigheden: Module NT1

Met de opleidingsmodule tot docent NT1 leert u alles over effectief lees- en schrijfonderwijs aan laaggeletterde volwassenen. Deze opleiding is bedoeld voor docenten die zich verder willen bekwamen op het gebied van NT1 (Nederlands als eerste taal).

In de opleiding gaan theorie en praktijk hand in hand: het geleerde wordt geoefend in de eigen werkomgeving aan de hand van praktijkgerichte opdrachten. Leren voor en in de eigen praktijk, individueel en met anderen, vormt een belangrijke component. De Module NT1 is dus een praktische opleiding, met aandacht voor de individuele behoeften van deelnemers.

De Module NT1 is één van de negen opleidingsmodules die samen de opleiding tot docent basisvaardigheden vormen. De modules zijn ontwikkeld door het CINOP, het Freudenthal Instituut en het ITTA, in opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden. De basis van de modules wordt gevormd door het Raamwerk Docent Basisvaardigheden, dat ook door dit consortium is ontwikkeld.

Doel:

U bent professional op het gebied van taalververwerving van laagopgeleide Nederlandssprekende volwassenen tot en met niveau 2F: u kent hun leerproces, bent op de hoogte van actuele relevante kaders, monitoringsinstrumenten en materialen en beheerst de NT1-didactiek. 

Inhoud:

De belangrijkste thema's in de Module NT1 zijn:

 • Inleiding
  Wie is de laagtaalvaardige volwassene, wat zijn succesfactoren voor taalontwikkeling en welke didactische benaderingen zijn er? 
 • Kaders
  Welke kaders zijn er en hoe kun je ze gebruiken voor het onderwijs?
 • Lesmaterialen
  Welke materialen zijn er beschikbaar voor de doelgroep, hoe maak je gerichte keuzes en wat zijn effectieve manieren om ze in te zetten?  
 • Didactiek
  Hoe laat je laaggeletterde volwassenen leren en welke didactische middelen zijn daar passend bij? Hoe sluit je aan bij behoeften van leerders en hoe bevorder je zelfstandig leren?
 • Toetsing
  Welke toetsen en vormen van monitoring en evaluatie zijn er beschikbaar en hoe kun je ze gebruiken? 

De module NT1 bestaat deels uit theorie en deels uit toepassing van de theorie in uw eigen praktijk. U werkt individueel en in groepen, waarbij u kunt focussen op uw eigen belangstelling en behoeften, voortbouwend op de kennis en ervaring die u al heeft. U formuleert eigen leerdoelen en leeracties, zowel voor de theorie als voor uw eigen praktijk, en werkt daar in en buiten de bijeenkomsten aan. Op uw werkplek (of stageplek) kijkt een collega/begeleider mee. Leren voor en in de praktijk en leren met elkaar maken dus een belangrijk deel uit van de opleiding.

Gedurende deze opleidingsmodule werkt u aan het opbouwen van een dossier. Als dit dossier met een voldoende wordt beoordeeld en als u aan de eisen aan de presentie hebt voldaan ontvangt u een certificaat.

Meer informatie over de opzet van de module(s):

Deelnemers:

De module NT1 is bedoeld voor docenten met een pedagogische basis en met werkervaring of een stageplaats op het gebied van het onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen. De module kan ook interessant zijn voor NT2-docenten met interesse voor NT1. Een werk- of stageplek in het NT1-veld van ten minste 100 uur in de periode dat de opleiding duurt (14 maanden) en een collega/begeleider op de werkplek die u ook kan beoordelen in de praktijk zijn een voorwaarde om de opleiding te kunnen volgen.

Tijdsinvestering:

De module NT1 bestaat uit vijftien studiemiddagen van drie uur. Per bijeenkomst werkt u aan voorbereiding en verwerking. Daarnaast heeft u geregeld even contact met uw praktijkbegeleider en zijn er tussentijdse evaluaties met uw trainer. Aan het eind van de opleiding doet u een eindopdracht. De studiebelasting van de opleiding in zijn geheel bedraagt 200 uur.

 • 45 uur bijeenkomsten (15 bijeenkomsten van 3 uur)
 • 50 uur groepswerk
 • 50 uur zelfstandig werken
 • 15 uur individuele begeleiding door trainer en praktijkbegeleider
 • 40  uur eindopdracht
Datum:

De opleiding start vrijdag 27 september 2019 en zal plaatsvinden op vrijdagen van 13:30-16:30 uur, met tussenpozen van enkele weken. Definitieve data worden later bekendgemaakt.

Locatie:

Amsterdam

Contactpersoon:

Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl

Kosten:

n.t.b.

Referenties:

De opleiding is ontwikkeld door het samenwerkingsverband van het Freudenthal Instituut Advies en Training van de Universiteit van Utrecht, Cinop en ITTA UvA. De opleiding wordt verzorgd door ervaren, deskundige trainers van deze instituten en gastdocenten. Zij hebben allen ruime ervaring in het NT1/NT2-onderwijs en met de doelgroep laaggeletterden.