Opleidingsmodule Digitale Vaardigheden voor docenten ve

Module van de opleiding tot docent Basisvaardigheden

Geeft u les aan volwassenen en komen daarbij ook regelmatig vragen over hoe te werken met een smartphone of computer? En wilt u uw didactische vaardigheden omtrent digitale vaardigheden verbeteren? Dan is de module Digitale Vaardigheden geschikt!

Doel:

U maakt zich de didactiek eigen van het doceren van digitale vaardigheden aan laagopgeleide volwassenen. U leert hoe u uw cursisten kunt ondersteunen in het gebruik van digitale technieken, en krijgt inzicht in de manier waarop cursisten die technieken vervolgens kunnen gebruiken in verschillende contexten.

Inhoud:

De belangrijkste thema's in de module zijn:

  • Introductie en toepassen van Standaarden en eindtermen ve digitale vaardigheden en de bijbehorende leervaardigheden op het gebied van het gebruik van ICT-systemen, veiligheid en privacy, informatie zoeken en verwerken, en digitaal communiceren. 
  • De uitgangspunten van digitale lesmethodes, materialen en tools kunnen herkennen en toepassen.
  • Didactiek digitale vaardigheden.
  • Evalueren en monitoring.

De Module Digitale Vaardigheden bestaat deels uit theorie en deels uit toepassing van de theorie in uw eigen praktijk. U werkt individueel en in groepen, waarbij u kunt focussen op uw eigen belangstelling en behoeften, voortbouwend op de kennis en ervaring die u al heeft. Op uw werkplek (of stageplek) kijkt een collega/begeleider mee. Leren voor en in de praktijk en leren met elkaar maken dus een belangrijk deel uit van de module. 

Gedurende deze module werkt u aan het opbouwen van een dossier. Als dit dossier met een voldoende wordt beoordeeld en als u aan de eisen aan de presentie hebt voldaan ontvangt u een certificaat.

Deelnemers:

De Module Digitale Vaardigheden is bedoeld voor docenten met een pedagogische basis (pabo/lerarenopleiding/certificaat NT2) en met werkervaring of een stageplaats op het gebied van het onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen.

Een werk- of stageplek in het NT1- of NT2-veld hebben van ten minste 50 uur in de periode dat de module plaatsvindt (4 maanden) is een vereiste. Een collega/begeleider op de werkplek die u ook kan beoordelen in de praktijk ook. Een beschrijving van de kenmerken en taken van de praktijkbegeleider vindt u in het Profiel van de praktijkbegeleider. We kunnen u ondersteunen bij het vinden van een geschikte begeleider als dat wenselijk is.

Tijdsinvestering:

De Module Digitale Vaardigheden bestaat uit vier studiemiddagen van elk 3 uur. Per bijeenkomst werkt u aan voorbereiding en verwerking. De studiebelasting van de module in zijn geheel bedraagt 100 uur.

•    12 uur bijeenkomsten (4 bijeenkomsten van 3 uur)
•    30 uur groepswerk
•    45 uur zelfstandig werken
•    5 uur individuele begeleiding door docent en praktijkbegeleider
•    8 uur eindopdracht

Daarnaast minimaal 50 uur praktijk (werk of stage).

Data:

Start najaar 2021

  • Bijeenkomst 1: donderdag 23 september 2021
  • Bijeenkomst 2: donderdag 4 november 2021
  • Bijeenkomst 3: donderdag 9 december 2021
  • Bijeenkomst 4: donderdag 27 januari 2022
  • Bijeenkomst 5: maart 2022

Alle bijeenkomsten duren van 13.30 tot 16.30 uur.

Locatie:

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam (of op uw eigen locatie bij een incompanytraining) en/of online.

Aanmelden:U kunt zich aanmelden via het secretariaat:  info@itta.uva.nl.
Contactpersoon:

Heeft u vragen over de inhoud van de module? Dan kunt u mailen met Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl. 

Kosten:

€ 990,-

Referenties

De modules die samen de opleiding tot Docent Basisvaardigheden vormen, zijn ontwikkeld door het samenwerkingsverband van Freudenthal Instituut/Universiteit Utrecht, Cinop/'s-Hertogenbosch en ITTA UvA/Amsterdam, op initiatief van het Steunpunt Basisvaardigheden en is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Tel Mee Met Taal.
De basis van de modules wordt gevormd door het Raamwerk Docent Basisvaardigheden, dat ook door dit consortium is ontwikkeld. De opleiding wordt verzorgd door ervaren, deskundige trainers van deze instituten en gastdocenten.