Blijvende aandacht voor Taal op de werkvloer

Docententraining Nederlands op de Werkvloer

De Docententraining Nederlands op de Werkvloer is een ITTA-klassieker. Het is een mix van theorie en praktijk en gebaseerd op 25 jaar ervaring met Nederlands op de Werkvloertrajecten.

Veiligheid

Bekend is inmiddels wel, dat de Nederlandse taalvaardigheid van werknemers belangrijk is voor de veiligheid, efficiënte productie en integratie. In de Docententraining Nederlands op de Werkvloer behandelt het ITTA alle facetten van het opzetten en uitvoeren van een cursus Nederlands op de Werkvloer.
In de training wordt steeds ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De afgelopen jaren was er onder meer specifieke aandacht voor arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, maar ook NT1-laaggeletterden, zakelijk MVT en arbeidstoeleiding van statushouders krijgen aandacht.

Evaluatie

Deelnemers waarderen de docententraining positief. Zij noemen de training praktijkgericht en concreet en vinden de vele voorbeelden een pluspunt. De onderdelen ‘doelen van de training’ en de vertaling van de doelen in een cursus worden met name genoemd, net als de ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

Zie Aanbod voor meer informatie over de training.