23 apr. 2024 - 17:34:09 Publicatiedatum: 22 april 2024

De kracht van samenwerking binnen de gemeente

Train-de-Trainer bij de Module Arbeidsmarkt en Participatie

Het doel van de module Arbeidsmarkt en participatie (MAP) is om inburgeringsplichtigen in de B1- en Z-route kennis te laten maken met en voor te bereiden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

Hoe kun je een MAP-traject zinvol invullen? Dat is de vraag waar veel gemeenten mee zitten. Sommige gemeenten zien het als een verplicht nummer, dat ze zo snel mogelijk willen ‘afvinken’. Andere gemeenten, zoals Dalfsen in Overijssel, pakken het anders aan.

Bregje Kaars Sijpesteijn van het ITTA voerde bij de gemeente Dalfsen een MAP-traject uit voor inburgeraars in de B1-route en begeleidde daarbij ook drieloopbaantrainers van de gemeente.

Een traject van 13 weken

Om te zorgen voor een gedegen traject waarin de inburgeraars de tijd kregen om daadwerkelijk stappen te zetten in hun oriëntatie is ervoor gekozen om het traject over 13 weken uit te spreiden. Om de week kregen de inburgeraars een bijeenkomst rond een Werk-thema uit AanZet.

 

AanZet methodiek

In dit MAP-traject volgden we de methodiek van AanZet. Daarin is een coachende aanpak en het leren van elkaars ervaringen belangrijk. Om de diepte in te kunnen gaan, overleggen de deelnemers ook in eigen taal met elkaar.  

  • De trainer van het ITTA droeg steeds de inhoud van de training aan de loopbaantrainers over. In de afsluitende bijeenkomst in april van dit jaar hielden de inburgeraars presentaties voor de loopbaantrainers, inburgeringsconsulenten en twee werkgevers vanuit het netwerk.
  • De inburgeringsconsulenten die bij enkele bijeenkomsten aanhaakten, gaven aan dat ze positief verrast waren over de betrokkenheid, samenwerking onderling en actieve houding en dat de inburgeraars meer leken te kunnen dan ze op basis van eerdere gesprekken hadden verwacht.

‘We leren als loopbaanbegeleiders onze cliënten echt goed kennen en krijgen een goed beeld van wat hun mogelijkheden en wensen zijn. Daar komt bij dat de inburgeraars in dit MAP-traject daadwerkelijk stappen gezet hebben voor hun toekomst als het gaat over werken in Nederland. Een paar inburgeraars zullen na dit MAP-traject misschien al kunnen starten met een duale vorm van leren en werken.’

Tips voor gemeenten:

  • Leer de inburgeraars op een vroeg moment al kennen en neem hen mee in de eerste stappen op weg naar werk en het oriënteren op werk in Nederland. Wacht dus niet te lang met het MAP-traject.
  • Sluit aan bij al bestaande activiteiten in de gemeente, om bijvoorbeeld excursies en snuffelstages te kunnen regelen.
  • De inzet van heel veel activerende werkvormen, ruimte voor reflectie en samenwerkend leren is bij MAP heel belangrijk. 
  • Zorg dat je de lokale arbeidsmarkt goed kent en gebruik kunt maken van het al bestaande netwerk van loopbaanbegeleiders en andere partijen en in de gemeente.
  • Zorg voor een startbijeenkomst met (taal)vrijwilligers die de deelnemers kunnen begeleiden bij individuele acties.

Wilt u ook aan de slag met MAP?

Neem contact op met het ITTA voor een train-de-trainer of advies.

Het ITTA kan hierbij de training voor de inburgeraars verzorgen, en tegelijkertijd een loopbaancoach of andere trainer van de gemeente inwerken (als train-de-trainer).

 

Bregje Kaars Sijpesteijn

bregje.kaarssijpesteijn@itta.uva.nl

06-54936312 of 020 246 6166 (secr)