Feedback op afstand

Vmbo-docenten coachen elkaar met web based instrument

Feedback op afstand is een nieuw feedbackinstrument voor vmbo-docenten. Beginnende docenten, maar ook docenten met ervaring, kunnen een filmpje van hun eigen les plaatsen op een beschermde website. Op een tijdstip naar keuze kunnen zij elkaar daarop op een veilige manier feedback geven.

Veilige omgeving voor filmpjes van eigen lessen

ITTA heeft Feedback op afstand ontwikkeld: een webbased reflectie- en coachingsinstrument.
Feedback op afstand bestaat uit een website met daarop:

  • Filmpjes met goede voorbeelden van veel voorkomende situaties van interactie, inhoud en organisatie in de klas
  • Een webbased coachingomgeving: een beschermde omgeving voor het plaatsen van filmpjes van eigen lessen
  • Een zelfreflectie-instrument
  • Een digitale handreiking voor hoe je kunt werken met het instrument

Leren van voorbeeldfilmpjes en feedback van collega's

Docenten gebruiken het instrument voor het verbeteren van hun pedagogische en didactische vaardigheden en voor het (verder) ontwikkelen van een reflecterende attitude.

De voorbeeldfilmpjes geven goede voorbeelden van situaties in de klas. Door opnames van eigen lessen te plaatsen kunnen docenten hun eigen lessen terugzien. Met het reflectieformulier kunnen zij bepalen wat voor verbetering vatbaar is en waar zij aan willen werken. Opnames kunnen ook gedeeld worden, bijvoorbeeld met een collega of een mentor. Of er kan een expert op afstand worden gevraagd feedback te geven.

Instrument vrij beschikbaar

Feedback op afstand is vrij beschikbaar via School aan Zet (vanaf maart 2014).

Meer informatie

Voor meer informatie over Feedback op afstand kunt u contact opnemen met Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl, 020 246 6166.