Taalassessor Nederlands worden?

Voor mbo-docenten - incompany en open inschrijving

In deze training leert u in vier dagdelen de taalvaardigheid van leerlingen beoordelen aan de hand van het Referentiekader Taal 2F en 3F. De training kan worden afgesloten met een assessment om het certificaat Taalassessor Nederlands te verkrijgen.

 Doel:

Deelnemers kunnen na afloop het Nederlands in taalproducten van leerlingen beoordelen in termen van het Referentiekader Taal op niveau 2F en 3F en hierover rapporteren.

Inhoud:

Een betrouwbare beoordeling van de taalvaardigheid tijdens een intake, bij het toetsen en bij examinering in het mbo vraagt om geoefende beoordelaars. Deelnemers worden getraind in het beoordelen van de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren op basis van het Referentiekader Taal en Rekenen.

Deelnemers:

  • oefenen intensief met het beoordelen van schrijf-, spreek- en gespreksproducten van leerlingen;
  • leren het taalgebruik in taalproducten en prestaties zorgvuldig te observeren en te relateren aan de criteria uit het referentiekader;
  • leren hierover helder en duidelijk te rapporteren op de wijze die het roc voorschrijft;
  • leren de dilemma’s en valkuilen van een taalassessor herkennen.

Desgewenst wordt er gewerkt met de beoordelingsformats van uw instelling. De training kan worden afgesloten met een assessment. Als een deelnemer het assessment met succes afsluit, ontvangt hij het certificaat Taalassessor Nederlands, ITTA - Universiteit van Amsterdam.

Deelnemers:

Maximaal 12

De deelnemers aan de training worden verondersteld kennis van de doelgroep te hebben, evenals ervaring met lesgeven in het vak Nederlands. Doel, inhoud en opzet van het Referentiekader Taal en Rekenen en de instellingsexamens worden in grote lijnen bekend verondersteld.

Tijdsinvestering:
  • Vier dagdelen training;
  • Praktijkopdrachten als voorbereiding op de bijeenkomsten;
  • Praktijkassessment van een uur.
Datum:

Neem contact met ons op voor het actuele aanbod.

Open inschrijving: in het najaar zal er een nieuwe open training van start gaan. Zodra de data bekend zijn, worden ze op deze pagina gedeeld. Locatie Amsterdam

Incompany: in overleg

Locatie

De training kan incompany worden verzorgd of bij het ITTA in Amsterdam (open inschrijving).

Contact

Wanda Polak: wanda.polak@itta.uva.nl 020-525 38 44

Inge van Meelis: inge.vanmeelis@itta.uva.nl 06-1228 7051

Kosten:

Open inschrijving: € 895,- (vrij van btw)

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Prijs incompany: op aanvraag

Referenties

Het ITTA heeft op meerdere roc's taalbeoordelaars opgeleid en gecertificeerd. Daarnaast heeft het ITTA voor diverse opdrachtgevers instellingsexamens Nederlands ontwikkeld. In samenwerking met Bureau ICE en Cito trainde het ITTA de examinatoren voor het Inburgeringsexamen.