Taalassessor Nederlands worden?

Voor mbo-docenten - open inschrijving online, op locatie of blended

In deze training leert u in vier a vijf dagdelen de taalvaardigheid van studenten beoordelen aan de hand van het Referentiekader Taal 2F en 3F. De training kan worden afgesloten met een assessment om het certificaat Taalassessor Nederlands te verkrijgen.

Een betrouwbare beoordeling van de taalvaardigheid tijdens een intake, bij het toetsen en bij examinering in het mbo vraagt om geoefende beoordelaars.

Doel

Deelnemers kunnen na afloop het Nederlands in taalproducten van studenten beoordelen in termen van het Referentiekader Taal op niveau 2F en 3F en hierover rapporteren.
Inhoud

Deelnemers worden getraind in het snel en met zekerheid beoordelen van de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren op basis van het Referentiekader Taal.

Deelnemers:

 • oefenen intensief met het beoordelen van het taalgebruik in schrijf-, spreek- en gespreksproducten van studenten;
 • leren het taalgebruik in taalproducten en prestaties zorgvuldig te observeren en te relateren aan de criteria uit het Referentiekader;
 • leren hierover helder en duidelijk te rapporteren op de wijze die het roc voorschrijft;
 • leren de dilemma’s en valkuilen van een taalassessor herkennen;
 • discussieren met elkaar over moeilijke gevallen.

Desgewenst wordt er gewerkt met de beoordelingsformats van uw instelling. De training kan worden afgesloten met een assessment. Als een deelnemer het assessment met succes afsluit, ontvangt hij het certificaat Taalassessor Nederlands, ITTA - Universiteit van Amsterdam.

Deelnemers

Maximaal 12

De deelnemers aan de training worden verondersteld kennis van de doelgroep te hebben, evenals ervaring met lesgeven in het vak Nederlands. Doel, inhoud en opzet van het Referentiekader Taal en de instellingsexamens worden in grote lijnen bekend verondersteld.

Tijdsinvestering

Het aantal en de tijdsduur van de bijeenkomsten is afhankelijk van de gewenste vorm:

 • Online training: vijf bijeenkomsten van 2,5 uur;
 • Training op locatie: vier bijeenkomsten van 3,5 uur;
 • Blended learning training: mix van online en incompany (in overleg).

De deelnemers maken praktijkopdrachten als voorbereiding op de bijeenkomsten (in totaal 4 tot 8 uur).

Indien men het certificaat Taalassessor Nederlands wil verkrijgen, wordt de training afgesloten met een praktijkassessment van een uur.

Datum

In oktober gaat er weer een online training met open inschrijving (voor individuele docenten) van start. We bieden deze training aan als online training met een kleine groep deelnemers, zodat er veel mogelijkheid is voor individuele feedback van de trainer en van elkaar. Deze online training is gepland op de volgende vrijdagen van 13.00-15.30 uur (LET OP: NIEUWE DATA!):

 • Vrijdag 26 november 2021
 • Vrijdag 10 december 2021
 • Vrijdag 14 januari 2022
 • Vrijdag 28 januari 2022
 • Vrijdag 11 februari 2022

Op locatie en blended learning: in overleg.

Locatie

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam (of op uw eigen locatie bij een incompanytraining) en/of online.

Contact

Wanda Polak: wanda.polak@itta.uva.nl 06-1544 8758

Inge van Meelis: inge.vanmeelis@itta.uva.nl 06-1228 7051

Wij bieden ook training aan gericht op beoordeling 1F, 1F-2F, beoordeling Engels, opfrisbijeenkomsten voor taalassessoren Nederlands en Engels en training voor beoordeling van de NT2-niveaus. Heeft u belangstelling voor een training op maat, neem dan contact op. 

Kosten

Online training met open inschrijving: € 895,- (vrij van btw)

Klik hier voor het inschrijfformulier voor de training open inschrijving.

Prijs incompany: op aanvraag

Referenties

Het ITTA heeft honderden taalassessoren opgeleid en gecertificeerd op verschillende roc's. Daarnaast heeft het ITTA voor diverse opdrachtgevers instellingsexamens Nederlands ontwikkeld. In samenwerking met Bureau ICE en Cito trainde het ITTA ook de examinatoren voor het Inburgeringsexamen.