Iedere docent een taalbewuste docent!

Intake Taalbewust Docent

De Johan de Witt Scholengroep werkt doelgericht aan een taalbewust docententeam. De Intake Taalbewust Docent is één van de middelen in dit proces. De intake is afgenomen bij alle docenten, zowel taal- als vakdocenten.

Intake en zelfreflectie

Het ITTA ontwikkelde de Intake Taalbewust Docent voor het taalbeleid van de Johan de Witt Scholengroep in Den Haag. We hebben een formulier opgesteld waarmee de docenten de eigen competenties kunnen inschatten: hoe taalbewust geef ik les? Voor het gesprek zelf is een gespreksleidraad gemaakt.

Leervragen

Het ITTA voerde de intake met alle docenten uit. Ter voorbereiding op het gesprek vullen de docenten een zelfreflectie in. Tijdens het gesprek schat de docent zijn eigen competenties in en ondersteunt dit met praktijkvoorbeelden uit de les. In de loop van het gesprek formuleert iedere docent een of meerdere leervragen voor het komend periode.

Aanbevelingen voor beleid

Na afloop van de intake is een verslag geschreven. Dit bevat ook aanbevelingen over verdere ontwikkeling en deskundigheidsbevordering van het team. De school heeft daarmee handvatten voor de verdere ontwikkeling van een taalstimulerende leeromgeving voor de leerlingen.