Tutorlezen met leescoaches

Vwo-leerlingen coachen zwakke lezers

Vaak raken zwakke lezers in het vmbo steeds verder achterop: ze hebben moeite met vakteksten en gaan het lezen uit de weg. Waardoor ze nog meer moeite krijgen met vakteksten en nog minder zin in lezen. Schooluitval ligt op de loer. Havo/vwo-leerlingen worden daarom opgeleid tot leescoach. Zij bieden vervolgens 10 weken lang extra leesondersteuning aan zwakke vmbo-lezers.

Risicolezers

In de onderbouw van het vmbo zitten veel leerlingen die in het basisonderwijs niet zo goed konden lezen. Het lezen was voor hen een ontmoedigende ervaring, zeker vergeleken met veel en snel lezende leeftijdgenoten. Zij moeten ervaren dat lezen leuk is en dat ook zij het kunnen (leren). De leescoaches helpen hen daarbij. Deze aanpak dringt laaggeletterdheid terug en voorkomt schooluitval vanwege onvoldoende leesvaardigheid.

Brede scholengemeenschappen

ITTA en het Expertisecentrum Nederlands (Radboud Universiteit) werkten dit project samen uit in het kader van het Onderwijsbewijs. Bij het project zijn brede scholengemeenschappen betrokken, waar alle vormen van voortgezet onderwijs onder één dak zitten.