Als lezen niet vanzelf gaat

Aandacht voor lezen in ISK en OKAN

Auteur:

Femke Scheltinga & Anne Marije de Goeijen


Publicatiedatum: 2022
Type publicatie: Literatuur

De snelheid en het gemak waarmee leerlingen in ISK of OKAN het Nederlands als tweede taal verwerven kan sterk variëren. Dat geldt ook voor de lees- en spellingontwikkeling in het Nederlands. Sommige leerlingen ontwikkelen hun leesvaardigheid relatief snel, terwijl anderen lange tijd moeite hebben met vlot en vloeiend lezen in het Nederlands. Allerlei factoren spelen daarbij een rol, waardoor het lastig kan zijn om vast te stellen wat de oorzaak is.
Femke Scheltema en Anne Marije de Goeijen vertellen in dit artikel dan ook dat het van belang is om goed zicht te krijgen op het gehele leesproces en de gehele NT2- taalontwikkeling van de leerling, om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.